Hoppa till huvudinnehåll
 
Framsida på årsredovisningen 2019. Blåtonat foto på två ungdomar som sitter rygg mot rygg i högt gräs.

Årsredovisning 2019

Utgivningsdatum:
Sidor: 104

Ladda ner för utskrift

Årsredovisning 2019

MUCF:s årsredovisning är myndighetens rapportering till regeringen som visar myndighetens resultat och redovisar myndighetens ekonomi.

Under verksamhetsåret 2019 verkställdes regeringens beslut om att omlokalisera Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till Växjö i Kronobergs län.

Många nya medarbetare har anställts och kommit på plats under året.

Myndighetens inre arbete har tillsammans med myndighetshandläggning haft högst prioritet för att säkra en väl fungerade myndighet både på kort och lång sikt.

Myndigheten har prioriterat arbetet med bidrag för att kunna säkra att medel kan betalas ut till alla organisationer som är beroende av sina statliga stöd. Särskilda resurser avsattes för att kunna säkerställa att bidragstagande organisationer lever upp till de krav som bidragsförordningarna ställer.

Myndigheten står nu väl rustad inför kommande verksamhetsår.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: