Årsredovisning 2018

Bild: 

Framsida MUCF årsredovisning 2018. Bild: vy över Växjö med domkyrkotornen i blickfånget.

Årsredovisning 2018

Regeringen beslutade under 2017 att omlokalisera Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor från Stockholm till Växjö. Det innebär att verksamhetsåret 2018 varit ett annorlunda verksamhetsår på myndigheten. Vid slutet av 2018 stod myndigheten väl rustad inför sin omlokalisering till Växjö under 2019. Ny lokal, till stor del ny personal och tydliga uppdrag gör att grunden för en väl fungerande verksamhet 2019 var lagd.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-88455-96-3

Utgivningsdatum: 

2019-02-21

Sidantal: 

120
0:00 kr