Årsredovisning 2017

Bild: 

Årsredovisning 2017

I fokus för årets arbete har ungas etablering i arbetsliv och samhällsliv stått. Många av myndighetens uppdrag både inom ungdomspolitiken och inom politiken för det civila samhället utgår ifrån ungas sociala inkludering och ungas delaktighet. Ungas känsla av att vara etablerade i samhällslivet (en del av samhället?) uppstår inte sällan genom engagemang i föreningslivet. I tider av social oro och när människor inte känner sig inkluderade är engagemang i föreningslivet en viktig väg till infl ytande och delaktighet.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-88455-65-9

Utgivningsdatum: 

2018-03-16
0:00 kr