Hoppa till huvudinnehåll
 
Omslag till Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015

Utgivningsdatum:
Sidor: 88

Ladda ner för utskrift

Årsredovisning 2015

Under 2015 producerade myndigheten sex studier. Fyra inom ungdomspolitiken och två inom civilsamhällespolitiken. Vi har anordnat konferenser och varit med på andras arrangemang. Sammantaget har företrädare för myndigheten presenterat olika delar av vår kunskap vid 111 tillfällen av större betydelse. Sju av tio har gällt ungdomspolitik och de övriga civilsamhällespolitik. Vi beräknar att 7 200 personer deltagit vid dessa arrangemang. Myndigheten sprider kunskap samt informerar om sina bidrag via digitala kanaler och nyhetsbrev. Under året besöktes myndighetens webbsidor 229 650 gånger samtidigt som nyhetsbrev och sociala medier hade 14 364 prenumeranter eller följare.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: