Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Framsidan på Antidiskrimineringsverksamheter 2019. Bild: Händer med olika hudfärg som rör vid varandra.
Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2017

Denna rapport ger en bild av hur bidraget har använts under år 2017 och vilka resultat och effekter det har haft i förhållande till sitt syfte.

Totalt handlar det om 13 500 000 kronor som myndigheten fördelade till 15 antidiskrimineringsverksamheter för verksamhetsår 2017. Beloppet fördelades jämt mellan antidiskrimineringsverksamheterna, som därmed beviljades 900 000 kronor vardera.

Sammanställningen visar att effekterna som verksamheterna har rapporterat till myndigheten ligger i linje med bidragets syfte, och effekterna skiljer sig inte nämnvärt från de senaste årens rapportering av antidiskrimineringsverksamheten.

Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som ett beslutsunderlag till regeringen om hur bidraget ska utvecklas och följas upp samt för att visa vilken nytta det genererar.

0:00 kr
Framsida på Organisationsbidragens användning och effekter 2019. Bild: ett stiliserat grönt äpple mot röd bakgrund
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer
0:00 kr
Framsida på Projektbidragens användning och effekter 2019. Bild: ett stiliserat rött äpple på grön bakgrund
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner
0:00 kr
Framsida på Hitta vägen! Ung i dag 2019 i korthet. Bild: svartvit foto på unga som promenerar i solsken på en skolgård
Om ungas väg genom skolan mot etablering i arbetslivet
0:00 kr
Framsidan på Fokus 18 i korthet. Bild: Svartvitt foto på unga personer sitter och ser tankfulla ut
Vilka ska med - ungas sociala inkludering i Sverige
0:00 kr
Framsidan på Luppföljning 2015-2018. Bild: tre ungdomar håller varandra i händerna när de hoppar högt så håret står som en solfjäder bakom dem. Ryggarna mot kameran.
Bättre lokal ungdomspolitik genom Lupp
0:00 kr
Framsida på Ideella föreningars villkor 2018. Bild: en grupp människor på ett torg, fotograferade ovanifrån
Uppföljning av principerna för det civila samhället
0:00 kr