Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Framsida Partsgemensamt forum 2018. Bild: rött mönster på röd-gul-tonad bakgrund
En dialog om det civila samhällets villkor

I Partsgemensamt forum träffas representanter från regeringen och det civila samhället för att föra en jämbördig dialog som bidrar till regeringens uppföljning och utveckling av politiken för det civila samhället. Under 2018 representerades det civila samhället av 16 organisationer och regeringen av tjänstemän från Regeringskansliet, bland annat från Kulturdepartementets enhet för demokrati och det civila samhället. Den här skriften beskriver forumets arbetsprocess, dokumenterar de frågor som diskuterades, listar de förslag till förändringar som kom fram och beskriver kort vad dialogen har lett till för deltagarna.

0:00 kr
Framsida Öppna fritidsverksamheten. Illustration av fyra ungdomar i en soffa
Om hbtq, normer och inkludering
0:00 kr
En grupp ungdomar promenerar i solskenet
- en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet
0:00 kr
Framsida Fokus18 - Vilka ska med?
Ungas sociala inkludering i Sverige
0:00 kr
Framsida Unga som varken arbetar eller studerar. Bild: svartklädd person gnider sin nacke och ser ut över ett sädesfält
Statsbidragets användning, deltagarnas erfarenheter och effekter av beviljade projekt 2016
0:00 kr