Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Bild på omslaget av delrapporten

I juni 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att fördela 48 miljoner kronor till civilsamhället med anledning av covid-19. Statsbidraget skulle gå till organisationer, församlingar och trossamfund som vänder sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

När ansökan stängde hade vi fått 231 ansökningar. Av dessa fick 17 verksamheter del av statsbidraget, vilket visar en hög konkurrens om bidraget. I denna delrapport ger vi en bild av uppdraget, ansökningsprocessen samt fördelningen av bidraget. Uppdraget slutrapporteras den 30 september 2021. 

0:00 kr
Bild på omslaget av Ett långvarigt utanförskap
Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar
0:00 kr
Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer
0:00 kr
Framsida på Antidiskrimineringsverksamheter 2020. Titeln är mot blå bakgrund.
Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2018
0:00 kr
Rapportframsida Projektbidragens användning och effekter 2020. Titeln är på blå bakgrund
Återrapportering av fem statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner
0:00 kr
Rapportframsida Organisationsbidragens användning och effekter 2020. Tilteln är på blå bakgrund
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer
0:00 kr