Agera

Bild: 

Agera

Förebygg våld mot unga kvinnor

En beskrivning av hur Ungdomsstyrelsen har genomfört utbildningar om insatser som kan förebygga mäns våld mot flickor och kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck under 2009. Vår förhoppning är att rapporten kan tjäna som kunskapsunderlag för att utveckla ett förebyggande arbete.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-24-2

Utgivningsdatum: 

2010-02-03

Sidantal: 

50
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2019-03-14
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr