Projektexempel: Goda förebilder ska få unga på rätt väg

Projektet Hoppa av nu i Malmö använder sig av unga som vidareutbildat sig som mentorer åt ungdomar som hamnat snett för att få dem att se en framtid.

- Kommer du ihåg din bästa lärare eller idrottsledare? En del av ungdomarna som vi jobbar med har inte en enda förebild, säger Rafi Farouk som är projektledare för Hoppa av nu.

Projektet arbetar förebyggande och försöker motverka att unga söker sig till gängmiljöer, huliganism och religiös extremism. Störst erfarenhet har Hoppa av nu av att arbeta mot gängkriminalitet. Projektet finns i Kroksbäck som är ett miljonprogramsområde i Malmö där arbetslösheten är hög. För några år sedan var så många som var femte ungdom mellan 15 och 19 år därifrån dömd för brott.

- Vi har byggt upp ett förtroendekapital som är guld, säger Rafi Farouk. Verksamheten som han chefar för är kopplad till Flamman Ungdomarnas Hus som erbjuder fritidsverksamheter. Föreningen har funnits i Kroksbäck i 19 år. Projektet sitter i samma lokaler som Flamman och försöker utnyttja det förtroende som föreningen fått genom sitt arbete.

Goda sociala förhållanden är viktigt

Hoppa av nu har ett tjugotal mentorer som hjälper ungdomar med det som Rafi Farouk kallar för FFFSER-processen. Bokstäverna står för föräldrar, fritid, förebilder, skola, ekonomi och rekrytering. Mentorerna hjälper till med alla delarna. Det kan till exempel handla om att stödja föräldrar eller att övertyga en hyresvärd om att en ung person ska få en andra chans och inte bli vräkt.
- Om man har ett bra föräldrahem, fritid, skolgång och fungerande ekonomi då rekryteras man ofta till arbetslivet, säger Rafi Farouq.

Han berättar om ungdomar från tuffa förhållanden som kanske inte ens har haft råd att betala medlemsavgiften till fotbollsföreningen. Han säger också att projektet sett till att fyra ungdomar som tillhör det kriminella toppskiktet i området har fått traineetjänster:

- De är unga och fortfarande intresserade av att få ett bra jobb, lägenhet, körkort och flickvän.

Själv tror han att traineeplatserna är en orsak till att det har varit lugnare i Kroksbäck den här hösten än de tidigare två. Mentorerna på Hoppa av nu har inte nödvändigtvis någon pedagogisk utbildning. Projektet anställer istället ungdomar som har lokal anknytning och har etablerat sig i samhället.

Inga före detta kriminella

- Vi har inga före detta kriminella. Vi har provat och det gick inte hem.

Extremism och gängkriminalitet kan betraktas som vitt skilda fenomen men Rafi Farouq ser gemensamma nämnare. Han nämner faktorer som sammanhållning, spänning och pengar som lockelser för unga. Framöver ska Hoppa av nu ingå i ett större projekt som heter Våra liv som ska arbeta förebyggande, men även på individnivå med rehabilitering av unga som dragits till våldsbejakande extremismmiljöer.

- De vill utnyttja vår kompetens om unga och avhopp.

I det större projektet finns ytterligare aktörer med annan kompetens. En av de medverkande har exempelvis arbetat med att avprogrammera barnsoldater. Rafi Farouk är själv uppvuxen i Kroksbäck och det är tydligt att han drivs av ett engagemang.

Vad var det som gjorde att du själv valde att vidareutbilda dig?

- Det gör skillnad när föräldrarna är starka och ekonomin någorlunda okej.

Text & foto: Emma Welander