Projektexempel - Europa för medborgarna

Om du är nyfiken på vilka projekt som beviljats medel inom programmet Europa för Medborgarna kan du kika på EU-kommissionens projektkarta över beviljade och aktuella projekt, tryck på respektive markör för mer information om projekten.

EU-kommissionens projektkarta

Exempel på projekt från Sverige

Om förintelsen på webben

Svenska kommittén mot antisemitism ville föra vidare överlevandes berättelser från Förintelsen på ett nytt sätt och skapade därför ett interaktivt utbildningsmaterial på webben. Här kan elever lära sig om livet före, under och efter Förintelsen genom att lyssna på filmade vittnesmål, läsa fördjupande texter och göra interaktiva övningar.

Om förintelsen på webben

Sektor3 gör projekt om civilsamhällets inflytande

Sektor3:s projekt om civilsamhällets inflytande i välfärden träffade verkligen rätt. I tävlan med hela Europa har de fått bidrag från EU-programmet Europa för medborgarna och samtidigt fått stöd från Ungdomsstyrelsens bidrag till EU-debatt. Pengarna ska finansiera flera studier, studieresor och konferenser.

Sektor3 gör projekt om civilsamhällets inflytande

Gräsrötter får Europas landsbygd att leva

250 landsortsbor från fyrtio länder antog 2015 ett gemensamt landsbygdsmanifest. Med manifestet hoppas man tillsammans påverka politiken och lagstiftningen kring landsbygdsfrågor.

Gräsrötter får Europas landsbygd att leva

Internationellt utbyte ger skjuts åt lokal integration

Ibland fastnar man i gamla hjulspår. Då kan ett internationellt utbyte vara det som gör att man lär sig nya saker - i det här fallet om integration.

Internationellt utbyte ger skjuts åt lokal integration