Projektexempel - debatt om EU

Fairtrade skapar debatt

– Genom bidraget från Ungdomsstyrelsen har vi haft möjlighet att driva policyfrågor på EU-nivå, säger Maria Granefelt på Fairtrade. Det kräver mycket resurser men det har varit väldigt spännande. Vi har kunnat påverka Sveriges hållning i hållbarhetsfrågor och rättvis handel.

Fairtrade skapar debatt om EU:s framtida utvecklingspolitik

Sektor3 gör projekt om civilsamhällets inflytande

Sektor3:s projekt om civilsamhällets inflytande i välfärden träffade verkligen rätt. I tävlan med hela Europa har de fått bidrag från EU-programmet Europa för medborgarna och samtidigt fått stöd från Ungdomsstyrelsens bidrag till EU-debatt. Pengarna ska finansiera flera studier, studieresor och konferenser.

Sektor3 gör projekt om civilsamhällets inflytande i välfärden