Programhandledning för Ung och Aktiv i Europa

Utgå från reglerna i programhandledningen när du ansöker och genomför ett projekt inom Ung och Aktiv i Europa.

Ni som vill ansöka under 2013 ska utgå från programhandledningen för 2013. Organisationer som har fått bidrag under tidigare år ska utgå från reglerna i programhandledningen för respektive år när de genomför sitt projekt.