Programhandledning för Erasmus+

Utgå från reglerna i programhandledningen när du ansöker och genomför ett projekt inom Erasmus+.

Ni som vill ansöka under 2016 ska utgå från programhandledningen för 2016. Organisationer som har fått bidrag under tidigare år ska utgå från reglerna i programhandledningen för respektive år när de genomför sitt projekt.

Programhandledningar

2018

Programhandledning 2018 på engelska

EU-kommissionens webbsida om programhandledningen på engelska

2017

2016

Målen och prioriteringarna för hela ungdomskapitlet av Erasmus+ finns på sidorna 28-29 och för mobilitetsdelen (ungdomsutbyte, volontärtjänst samt kompetensutveckling för dig som jobbar med unga) på sidorna 30-33 i programhandledningen på engelska för 2016.

 

Tillägg till programhandledningen för 2016 med några regeländringar

För Erasmus+ Ung och Aktiv är det framför allt en betoning på social inkludering och interkulturellt lärande inom Strategiska partnerskap (Erfarenhetsutbyten och Innovationsprojekt) som har lagts till. 

Tillägg till programguiden 2016 (in english)

2015

2014