Programhandledning för Erasmus+

Utgå från reglerna i programhandledningen när du ansöker och genomför ett projekt inom Erasmus+.

Ni som vill ansöka under 2018 ska utgå från programhandledningen för 2018.

Organisationer som har fått bidrag under tidigare år ska utgå från reglerna i programhandledningen för respektive år när projektet genomförts.

Programhandledningar

2018

2017

2016

Tillägg till programhandledningen för 2016 med några regeländringar

För Erasmus+ Ung och Aktiv är det framför allt en betoning på social inkludering och interkulturellt lärande inom Strategiska partnerskap (Erfarenhetsutbyten och Innovationsprojekt) som har lagts till. 

Tillägg till programguiden 2016 (in english)

2015

2014