Program MUCF i Almedalen 2018

Under Almedalsveckan bjöd Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor in till flera seminarier och diskussioner. Vi tog bland annat upp förutsättningarna för unga hbtq-personer att komma in på arbetsmarknaden, hur unga nyanlända får information om sex och relationer i sitt nya land och varför det är så viktigt för unga att delta i demokratiska skolval. Dessutom deltog vi i en mängd andra seminarier som vi bjudits in till, se länkar här bredvid till höger. 

Tisdag 3/7 kl 8.30 - 9.45:
Alla välkomna – utom unga hbtq-personer. Vad förlorar arbetsmarknaden på att stänga dörren? 

Ungdomar utanför heteronormen har sämre hälsa och levnadsvillkor än andra. Samtidigt diskrimineras unga hbtq-personer på arbetsmarknaden. Varför har unga hbtq-personer svårt att ta sig in på arbetsmarknaden? Varför väljer de bort vissa studier och yrken? Tystnadskultur och trånga normer råder på arbetsmarknaden - hur breddar vi normen?

Mångfald ökar effektiviteten och lönsamheten samt ger ett hållbart arbetsliv. Kom och lyssna och delta i debatten med företrädare för regeringen, myndigheter, fack och näringsliv.
Medverkande

 • Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Regeringen
 • Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
 • Helena Westin, rådgivare, styrelseproffs
 • Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv
 • Kajsa Hassel, ordförande, Byggcheferna
 • Frank Berglund, ordförande, RFSL Ungdom
 • Peter Tai Christensen, teamchef politiksektionen, Unionen
 • Roh Petas, utvecklingsledare, MUCF
 • Marcus Ohlström, utredare, MUCF
 • Kristina Ljungros, moderator

Seminariet livesändes på myndighetens facebooksida.

Visa program

 

Onsdag 4/7 kl 13.00 -15.00:
Hur funkar sex och relationer i mitt nya land? Unga nyanlända får stöd på webben

Hur fungerar sex, kärlek och jämställdhet i Sverige? Hur kan unga nyanlända få den kunskap de har rätt till, få stöd till att bearbeta trauma och lära sig bygga meningsfulla relationer i ett land med okända sociala koder? Möt personer som är nya i Sverige, utbildar i frågorna och dem som möter unga på ungdomsmottagningar och HVB-hem. Delta i diskussion och workshop om dessa heta frågor. 

Youmo.se är en populär webbplats som riktar sig till unga nyanlända som tagits fram av UMO ihop med MUCF. Kom och testa metodmaterialet Youmo i praktiken som vänder sig till alla som möter nyanlända i sitt yrke. Viktiga frågor för alla men kanske särskilt för dig som arbetar inom elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, som god man, på ungdomsmottagning, som fritidsledare och i familjehem.

Medverkande

 • Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
 • Farhad Khaghani, verksamhetsansvarig, Noaks Ark Småland & Halland
 • Jessica Sunesson, barnmorska, FSUM, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar
 • Mohammad Rezai, brukare av Youmo.se
 • Roh Petas, utvecklingsledare, MUCF
 • Kristina Ljungros, moderator

Visa program

Seminariet livesändes på myndighetens facebooksida.

 

Onsdag 4/7 16:10 - 16:50:
Vågar vi prata politik i skolan?

Varför vågar inte alla prata politik i skolan? Hur ska vi öka engagemanget från elever och skolledare? Är det ens lämpligt att prata politik i skolan? Är skolval viktigt för demokratin? Kom och testa dina fördomar och debattera politik och demokrati.  

Sveriges största demokratiprojekt Skolval 2018/19 arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och MUCF och drivs av Sveriges elevkårer, Sveriges elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet och Ung Media. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF upplåter sin tid på Barnrättstorget till elevorganisationer.

Medverkande 

 • Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
 • Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund
 • Charlotta Granath, lärare på Viktor Rydberg Sundbyberg t(idigare Viksjöskolan i Järfälla.)
 • Bodil Båvner, skolpolitisk utredare, SKL.
 • Erik Nordlund, ordförande, Sveriges Elevråd
 • Ebba Kock, ledamot, Sveriges elevkårer
 • Jakob Amnér, förbundsordförande, Sveriges elevråd-SVEA
 • Emelie Lundqvist, utvecklingsledare, MUCF 

Visa program

Seminariet livesändes på myndighetens facebooksida.

 

Torsdag 5/7 09:30 - 09:50:
Adress spelar roll – föreningslivets villkor i stad och på landsbygd

Villkoren för ideella föreningar skiljer sig åt beroende på var de finns. Vad säger statistiken om villkor för ideella föreningar på landsbygd och i områden där folkbildningen behövs som mest?

På landsbygden tar civilsamhället stort ansvar för lokal service och infrastruktur när kommersiella eller offentliga aktörer drar sig tillbaka. Det kan handla om att föreningar tar över skolan, biblioteket eller öppnar en bensinmack. En liknande utveckling sker vissa områden i storstäderna.. Där kan föreningar uppleva att offentlig sektor drar sig undan och överlåter till dem att utföra uppgifter som tidigare var det offentligas ansvar. Ett exempel är exempelvis en fotbollsförening som förutom att just spela fotboll, känner sig tvungen att även ge språkundervisning och erbjuda sociala aktiviteter. Samtidigt som föreningar i båda dessa områden tar ett större samhällsansvar har de sämre ekonomiska villkor för att driva och utveckla sin egen verksamhet. Hur långt sträcker sig det civila samhällets ansvar för att upprätthålla välfärd och service till medborgarna?

Medverkande

 • Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
 • Monica Widman-Lundmark, förbundssekreterare, ABF
 • Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva
 • Nadine Ghawi, projektledare, MUCF

Visa program