Pressmeddelanden

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu cirka 40 miljoner kronor i statsbidrag till 55 projekt.
Unga personer med funktionsnedsättning avstår ofta från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. De har även färre sociala nätverk och är mindre aktiva på sin fritid än andra unga. Nu lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF...
Många ideella föreningar har drabbats hårt under pandemin med mindre intäkter, färre medlemmar och sämre möjligheter att bedriva påverkansarbete.
På måndag, 24 maj, startar årets upplaga av European Youth Week med aktiviteter i hela Europa. Årets tema ”Vår framtid i våra händer” handlar om att öka möjligheterna för unga att delta i demokratin. I Sverige arrangeras ett 15-tal demokrativerkstäder på 8 orter runt om i...
I Sverige finns cirka 150 000 unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar.
Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, webbutbildningen Prata EU som riktar sig till yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid. Utbildningen ger kunskap och inspiration om hur man kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati...
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Några av de organisationer som får bidrag är Röda Korset,...
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in totalt 143 ansökningar om statsbidrag för insatser för socialt särskilt utsatta människor under coronapandemin från civilsamhällets organisationer. - Totalt har organisationerna sökt för drygt 200 miljoner...
3 svenska projekt för unga får totalt cirka 6 miljoner kronor (597 743 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ och utgör en del av den extra ansökningsrunda som EU-kommissionen lät utlysa...
Regeringen har beslutat att ge myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett nytt uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer som gör insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Bidraget som ska delas ut under 2021 är på 2,4...
Den 19 mars bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Universitets- och högskolerådet (UHR) in till lansering av nya Erasmus+ som är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har på nytt fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under coronapandemin. Totalt rör det sig om 58 miljoner kronor. - Vi är stolta över att återigen få uppdraget och vi vet att det här är...

Sidor