Pressmeddelanden

Nästa vecka, den 29 april till 5 maj, arrangeras European Youth Week runt om i Europa.
Sommaren 2017 beslutade regeringen att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, från Stockholm till Växjö. Den 24 april inviger kultur- och demokratiminister Amanda Lind de nya lokalerna. - Omlokalisering av en hel myndighet är en utmaning på flera sätt....
Måndagen den 25 mars samlas ett 40-tal organisationer och kommuner i Europahuset i Stockholm för en gemensam upptakt inför Europaparlamentsvalet men också för att nätverka kring demokrati- och EU-frågor i stort.
Idag, den 15 mars, lanserades skriften ”Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering” i samband med ett fullbokat frukostseminarium i Stockholm.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser allvarligt på de skillnader som fortfarande finns mellan unga utrikes födda och unga inrikes födda när det gäller resultat i skolan och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Det framkommer i myndighetens nya...
Fredagen den 15 mars lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, det efterfrågade stödmaterialet Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering på ett frukostseminarium i Stockholm. Fritiden är en viktig och betydelsefull del i ungas liv. Men...
Välkommen på frukostseminarium i Stockholm den 25 februari om ungas upplevelser av social inkludering och segregation. Arrangörer är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU.
På en konferens om lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Dalarna deltar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att berätta om resultaten i sin nya studie Fokus 18. I den framkommer bland annat att varannan ung i Sverige inte känner sig inkluderad i...
MUCF har i sin kontroll av organisationer som får bidrag upptäckt oegentligheter hos organisationen International World Youth Organisation (IWYO) som har rapporterat felaktig information om såväl personuppgifter som genomförda aktiviteter för att få bidrag.
På "Konferens för mer medmänsklighet och civilkurage!" i Falköping berättar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, om resultaten i sin nya studie Fokus 18. I den framkommer bland annat att varannan ung i Sverige inte känner sig inkluderad i samhället...
Det har idag kommit till vår kännedom att Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat föreningen Sveriges unga muslimers överklagande om statsbidrag för 2017.
Idag den 1 februari 2019 fortsätter MUCF sin verksamhet i Växjö.

Sidor