Södra skolan i Sveg vill skapa tryggare miljö för unga hbtq-personer

Den 31 oktober 2018 utbildar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skolpersonal på Södra skolan i Sveg för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer.

Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.

- Vi ser genomgående att vuxnas agerande i skolan har stor, ibland livsavgörande, betydelse för unga hbtq-personer. Det finns mycket skolpersonalen kan göra för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för alla unga. Vi bidrar med metodmaterial, föreläsningar och workshops där vi stödjer skolorna i deras arbete, säger Roh Petas, utvecklingsledare på MUCF.

Utbildningsdagen i Sveg är en del i en större utbildningssatsning där myndigheten besöker skolor runt om Sverige för att utbilda utifrån metodmaterialet Öppna skolan. MUCF:s insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer ingår i MUCF:s ungdomspolitiska uppdrag från regeringen.

- Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än unga generellt och mår därför sämre. Så får det helt enkelt inte vara. Alla unga har rätt att kunna vara sig själva och vara trygga i skolan, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Program

Föreläsning för all skolpersonal

Klockan 8.30-11.30 den 31 oktober 2018. 

Innehåll

  • Genomgång av grundläggande begrepp
  • Unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor
  • Hälsofrämjande och identitetsstärkande faktorer
  • Normkritik och hbtq-perspektiv i skolans undervisning
  • Likabehandlingsarbete med fokus på sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Fördjupande workshop om hbtq-perspektiv i skolan

Klockan 12.30-15 den 31 oktober 2018. Begränsat antal platser 5-15 stycken.

Workshop med en grupp om 5-15 nyckelpersoner per skola, exempelvis en likabehandlingsgrupp eller motsvarande. Deltagarna bör representera olika delar av skolans verksamhet, inklusive skolans ledning. Total gruppstorlek max 25 personer.

Innehåll

  • Stöd i kartläggning och analys av skolans fysiska och psykosociala miljö och undervisning ur ett hbtq-perspektiv
  • Hjälp med att identifiera relevanta åtgärder för ett förstärkt hbtq-perspektiv i skolans undervisning och likabehandlingsarbete.

Kontakt

Ingela Wasser Olsson, rektor Södra skolan Sveg
E-post: ingela.wasser@herjedalen.se
Tfn: 0680-16100

Roh Petas, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
E-post: roh.petas@mucf.se
Tfn: 08-566 219 34

Fakta om MUCF och våra hbtq-uppdrag

MUCF har i uppdrag från regeringen att främja en trygg och inkluderande skolmiljö för unga hbtq-personer och att motverka homofobi, bifobi och transfobi i skolan.
I uppdraget genomför myndigheten gratis föreläsningar och workshops för personal i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan.

MUCF fick uppdraget 2014. Det pågår till 2019.

Nyhetsdatum: 

2018-10-28