Rätt att veta – nationell utbildningsdag om unga nyanländas rätt att lära sig om hälsa, sexualitet och jämställdhet

Hur fungerar sex, kärlek och jämställdhet i Sverige? Hur kan unga nyanlända få den kunskap de har rätt till, stöd till att bearbeta trauma och lära sig bygga meningsfulla relationer i ett land med nya sociala koder?

Torsdagen den 29 november arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) den nationella utbildningsdagen Rätt att veta! i Stockholm. Den vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända till exempel personal inom skola, elevhälsa, fritidsverksamheter, stödboenden, HVB-hem, familjehem, ungdomsmottagningar eller är gode män.

- Det är viktigt att utgå från ett rättighetsperspektiv när vi pratar med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sex och jämställdhet. Alla unga i Sverige har, oavsett bakgrund eller vilket språk de talar, rätt att få kunskap kring detta. Det kan handla om att du får veta att du bestämmer över din egen kropp, om vart du ska vända dig om du mår dåligt eller hur du skaffar vänner, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

Under dagen presenteras sajten Youmo.se som vänder sig till nyanlända där de på sex olika språk kan lära sig om bland annat hälsa, jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa samt sina rättigheter. Vägledningen Youmo i praktiken har tagits fram av MUCF som ett stöd för alla som möter unga nyanlända i sin vardag eller på fritiden. På utbildningsdagen presenteras den i en uppdaterad version med flera övningar och utökade kapitel om hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning, sexuellt våld, sexuella trakasserier och aktuell lagstiftning.

- Youmo.se och vägledningen har blivit som en extra muskel för mig i mitt arbete. Det ger unga en helt ny kunskap för vad de möter här i Sverige. Oavsett om du får stanna i Sverige eller inte kan ingen ta ifrån dig kunskapen om din egen kropp, om relationer, jämställdhet och sex, säger Farhad Khagani, verksamhetsansvarig, Noaks Ark, Småland & Halland, som medverkar på utbildningsdagen.

Ur programmet
Unga på flykt och ett samhälle som sviker
Under dagen ges en föreläsning av den undersökande journalisten Katia Wagner om en parallell värld där människohandel, droger och kriminalitet är en del av livet. Där det handlar om ensamkommande barn och ungas kamp för att överleva, och om vänskap och syskonkärlek.

Ensamkommande flickors situation
Ett annat seminariepass, som leds av Tina Trygg på Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn, handlar om att en allt större andel av de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är flickor. Socialstyrelsens analys visar att kommunerna behöver utveckla sitt mottagande av dem. Många befinner sig i en utsatt situation – flera av flickorna är redan gifta, har egna barn och placeras hos familjer som inte alltid utreds som andra familjehem.

Andra teman: Hedersrelaterat våld och förtryck, hbtq-ungdomar på flykt, sexuellt våld, att möta hbtq-ungdomar i asylsystemet, traumamedveten omsorg med mera.

Läs programmet i sin helhet här

Tid: 29 november kl. 9.00-16:45
Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm 

Vill du som journalist delta och/eller intervjua någon av de medverkande? Kontakta
pressansvarig Anna Magnusson på press@mucf.se eller på tel 010 160 10 20.

Nyhetsdatum: 

2018-11-26