”Rätt att veta!” en utbildning om att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet – i Örebro 24 oktober

Region Örebro län och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan samtala om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se

MUCF har fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO inom Stockholms läns landsting. UMO lanserade våren 2017 webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter på sex olika språk.

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige.

Den 24 oktober är det dags för vuxna i region Örebro län som på olika sätt möter unga nyanlända att få ta del av utbildningen ”Rätt att veta!” för att bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Utbildningen i Örebro är den fjärde av tio regionala utbildningstillfällen som MUCF kommer att genomföras under hösten.

- Det är vår förhoppning att vägledningen ”Youmo i praktiken” och dessa utbildningsdagar tillsammans med sajten youmo.se ska bidra till att fler unga i Sverige får den kunskap kring hälsa, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som de har rätt till, säger Lena Nyberg.

Dagen kommer innehålla praktiska övningar och föreläsningar i ämnet och syftet är att deltagarna ska få mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet.

- Frågor om hur man ska förhålla sig till sex, samlevnad och jämställdhet är en viktig del av att vara ung, på vägen mot att bli vuxen. Det gäller för ungdomar som är nya i Sverige precis som för alla andra. Det är mycket positivt att olika aktörer som jobbar nära dessa ungdomar får möjlighet att öka sina kunskaper och diskutera förhållningssätt och strategier för bra samtal. Det säger Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor i Region Örebro län.

Tid: 24 oktober 2017 kl.09.00-16.30

 

Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset på Södra Grev Rosengatan i Örebro

 

PROGRAM

 

08.30 Fika

 

09.00 Välkomna och presentation av dagen

Karin Sundin, Regionråd, Region Örebro län och representant från MUCF

 

09.15 Introduktion till vägledningen

”Youmo i praktiken”

Malte Sundberg och Maria Billinger från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

09.45 Vad är Youmo.se?

Förra året gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt information om hälsa och jämställdhet bör presenteras. Resultat är Youmo.se. I föreläsningen berättar vi om resultaten från behovsanalysen och presenterar sajten.

Representant från UMO – Ungdomsmottagningen på nätet

 

10.30 Paus

 

11.00 TMO- Traumamedveten omsorg

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Föreläsningen ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på den unga som konkreta verktyg för att kunna möta den unga på ett adekvat sätt.

Mostafa Hosseini från Rädda Barnen

 

12.00 Lunch

 

13.00 Hur kan vuxna samtala med unga nyanlända

om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet? (inklusive paus) Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet.

Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

 

16.00 Att samtala om sexualitet och jämställdhet

Erfarenheter från projektet Att samtala om sexualitet och jämställdhet som riktar sig till yrkesverksamma och unga nyanlända i Kumla, Askersund och Laxå kommun. I projektet utbildas såväl ledning som boendepersonal och unga i frågor som rör sexualitet och jämställdhet.

Hanna Knutsson – genusvetare och sexualupplysare, projektledare i Kumla kommun

 

16.30 Avslutning

 

För frågor om utbildningens innehåll och kontakt på plats i Örebro:
Maria Billinger, sakkunnig på MUCF, e-post: maria.billinger@mucf.se, telefon: 0733413482

För mer information:
Johnny Lindqvist, kommunikationschef på MUCF telefon 0704 551430 eller e-post: johnny.lindqvist@mucf.se.

Nyhetsdatum: 

2017-10-23