"Rätt att veta" - en utbildning om att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Länsstyrelsen i Norrbotten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Den 23 november är det dags för vuxna i Norrbotten som på olika sätt möter unga nyanlända att få ta del av utbildningen ”Rätt att veta!” för att bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Utbildningen tillsammans men Länsstyrelsen i Norrbotten är den sjunde av tio regionala utbildningstillfällen som MUCF kommer att genomföras under hösten.

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige.

- Det är vår förhoppning att vägledningen ”Youmo i praktiken” och dessa utbildningsdagar tillsammans med sajten youmo.se ska bidra till att fler unga i Sverige får den kunskap kring hälsa, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som de har rätt till, säger Lena Nyberg.

Dagen kommer innehålla praktiska övningar och föreläsningar i ämnet och syftet är att deltagarna ska få mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Idagsläget är 140 stycken anmälda till utbildningstillfället.

Tid: 23 november, 2017 kl.09.00-16.30    Plats: Clarion Hotel Sense, Luleå. Lokal: The Sea Luleå  

08.45 Registrering

09.00 Välkomna och presentation av dagen

09.15 Introduktion till vägledningen ”Youmo i praktiken” Representant från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

10.30 Paus

11.00 TMO- Traumamedveten omsorg Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Föreläsningen ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på den unga som konkreta verktyg för att kunna möta den unga på ett adekvat sätt. Utbildare från Rädda Barnen

12.00  Noaks Ark Norra Norrland utbildar unga migranter Sex- och samlevnadsundervisning för unga ensamkommande, med fokus på hiv/STI-prevention. Utbildare från Noaks Ark  

12:30 Lunch

13.30 Hur kan vuxna samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet? (inklusive paus) Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet. Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

16.30 Avslutning

 

För frågor om utbildningens innehåll och kontakt på plats i Luleå: 
Malte Sundberg, sakkunnig på MUCF, e-post: malte.sundberg@mucf.se,

telefon: 0703 363599

För mer information: 
Johnny Lindqvist, kommunikationschef på MUCF

telefon 0704 551430 eller e-post: johnny.lindqvist@mucf.se.

 

Nyhetsdatum: 

2017-11-22