”Rätt att veta!” en utbildning om att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet – i Oskarshamn, 7 november.

Länsstyrelsen, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län bjuder tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se

MUCF har fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO inom Stockholms läns landsting. UMO lanserade våren 2017 webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter på sex olika språk.

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige.

Den 7 november är det dags för vuxna i region Kalmar som på olika sätt möter unga nyanlända att få ta del av utbildningen ”Rätt att veta!” för att bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Utbildningen tillsammans Länsstyrelsen, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län är den femte av tio regionala utbildningstillfällen som MUCF kommer att genomföras under hösten.

- Det är vår förhoppning att vägledningen ”Youmo i praktiken” och dessa utbildningsdagar tillsammans med sajten youmo.se ska bidra till att fler unga i Sverige får den kunskap kring hälsa, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som de har rätt till, säger Lena Nyberg.

Dagen kommer innehålla praktiska övningar och föreläsningar i ämnet och syftet är att deltagarna ska få mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet.

 

Tid: 7 november, 2017 kl.09.00-16.30    Plats: Forum i Oskarshamn

Program

08.45 Registrering

 

09.00 Välkomna och presentation av dagen

 

09.15 Introduktion till vägledningen ”Youmo i praktiken”  Maria Billinger, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

 

09.45 Vad är Youmo.se? 

Förra året gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt information om hälsa och jämställdhet bör presenteras.  Resultat är Youmo.se. I föreläsningen berättar vi om resultaten från behovsanalysen och presenterar sajten. Lotta Nordh Rubulis, UMO – Ungdomsmottagningen på nätet

 

10.30 Paus

 

11.00 TMO- Traumamedveten omsorg 

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Föreläsningen ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på den unga som konkreta verktyg för att kunna möta den unga på ett adekvat sätt. Amanada Angelöw, Rädda Barnen

 

12.00 Lunch

 

13.00 Hur kan vuxna samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet? (inklusive paus)

Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet.  Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

15.55 Lokalt exempel om verksamhet med unga nyanlända och arbete kring hälsa, jämställdhet och SRHR.

Maria Olsén, Ölands folkhögskola och Ulla Tränk och Carina  Petersson, Landstinget

16.30 Avslutning

 

 

För frågor om utbildningens innehåll och kontakt på plats i Oskarshamn:
Maria Billinger, sakkunnig på MUCF, e-post: maria.billinger@mucf.se,

telefon: 07033413482

För mer information:
Johnny Lindqvist, kommunikationschef på MUCF

telefon 0704 551430 eller e-post: johnny.lindqvist@mucf.se.

Nyhetsdatum: 

2017-11-06