”Rätt att veta!” En utbildning om att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet – i Ronneby 3 december 2018

Länsstyrelsen Blekinge, Ronneby kommun och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO.

Den 3 december är det dags för vuxna som på olika sätt möter unga nyanlända i Blekinge att få ta del av utbildningen ”Rätt att veta!” för att bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Utbildningen tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge och Ronneby kommun är den åttaonde av åtta regionala utbildningstillfällen som MUCF genomför under 2018.

- Det är vår förhoppning att vägledningen ”Youmo i praktiken” och dessa utbildningsdagar tillsammans med sajten Youmo.se ska bidra till att fler unga i Sverige får den kunskap kring hälsa, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som de har rätt till, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Dagen kommer att innehålla praktiska övningar och föreläsningar i ämnet och syftet är att deltagarna ska få mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Tid: 3 december, 2018
Plats: Ronneby Brunn Hotell, Reddvägen 2, Ronneby

Program

08.30 Registrering

09.00 Välkomna och presentation av dagen

09.15 Introduktion till vägledningen
”Youmo i praktiken”
Representant från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

09.45 Vad är Youmo.se?
Förra året gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt information om hälsa och jämställdhet bör presenteras. Resultat är Youmo.se. I föreläsningen berättar vi om resultaten från behovsanalysen och presenterar sajten.
Representant från UMO – Ungdomsmottagningen på nätet

10.30 Paus

11.00 Traumamedveten omsorg 

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Föreläsningen ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på den unga som konkreta verktyg för att kunna möta den unga på ett adekvat sätt.
Utbildare från Rädda Barnen

12.00 Lunch

13.00 Hur kan vuxna samtala med unga nyanlända
om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet? (inklusive paus) Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet.
Sandra Dahlén - utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

16:00 Lokalt exempel
Föreläsning om integration som ett hälsofrämjande verktyg ur ett lokalt perspektiv där konsulten och föreläsaren Alán Ali på uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge län träffade skolpersonal , elever och föräldrar på skolor runtom i Blekinge. Fokus för träffarna kretsade kring vikten av integration och hitta sin egen plats i det nya hemlandet Sverige. Träffarna innehöll både föreläsningar och värderingsövningar med fokus på rättigheter, skyldigheter, jämställdhet och allas lika värde.
Hälsofrämjande integration- Alán Ali, frilans, föreläsare - konsult inom integration, jämställdhet, sexualitet och samlevnad

16.30 Avslutning

16.40 Slut för dagen

Kontaktperson på MUCF: Anna Galin, utvecklingsledare, Tel 0707 842337

Press: press@mucf.se eller 010 160 10 20

Kontakt Länsstyrelsen Ronneby: emma.kall.carlander@lansstyrelsen.se

 

Nyhetsdatum: 

2018-11-29