”Rätt att veta!" En utbildning om att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet – i Jönköping, 20 augusti 2018

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län bjuder tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se.

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO.

Den 20 augusti är det dags för vuxna som på olika sätt möter unga nyanlända i Jönköpings län att få ta del av utbildningen ”Rätt att veta!” för att bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Utbildningen tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län är den andra av åtta regionala utbildningstillfällen som MUCF kommer att genomföra under 2018.

- Det är vår förhoppning att vägledningen ”Youmo i praktiken” och dessa utbildningsdagar tillsammans med sajten youmo.se ska bidra till att fler unga i Sverige får den kunskap kring hälsa, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som de har rätt till, säger Lena Nyberg, generaldirektör vid MUCF.

Dagen kommer att innehålla praktiska övningar och föreläsningar i ämnet och syftet är att deltagarna ska få mer kunskap och nya verktyg för att våga samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Tid: 20 augusti, 2018 kl.09.00-16.30

Plats: Qulturum, sal Originalet. Hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

I april 2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter på sex olika språk. Webbsidan har hittills haft över en miljon unika besök. MUCF har under 2017 utbildat 900 personer om hur de kan prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet på ett inkluderande sätt.

Program

08.45 Registrering

09.00 Välkomna och presentation av dagen

09.15 Introduktion till vägledningen
”Youmo i praktiken”
Representant från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

09.45 Vad är Youmo.se?
Förra året gjordes en behovsanalys av vad unga nyanlända behöver och på vilket sätt information om hälsa och jämställdhet bör presenteras. Resultat är Youmo.se. I föreläsningen berättar vi om resultaten från behovsanalysen och presenterar sajten.
Representant från UMO – Ungdomsmottagningen på nätet

10.30 Paus

11.00 TMO- Traumamedveten omsorg
Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna som möter traumatiserade barn och unga i vardagen. Föreläsningen ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på den unga som konkreta verktyg för att kunna möta den unga på ett adekvat sätt.
Utbildare från Rädda Barnen

12.00 Lunch

13.00 Hur kan vuxna samtala med unga nyanlända
om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet? (inklusive paus) Sandra Dahlén föreläser och håller interaktiva övningar utifrån vägledningen Youmo i praktiken med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritik och jämställdhet.
Sandra Dahlén – utbildare, föreläsare och konsult i frågor som rör genus, diskriminering och sexualitet

16.00 Lokalt exempel: området Huskvarna Södra
I arbetet med unga nyanlända har man utgått från vilka behov och intressen som finns hos människor som bor i området Huskvarna Södra. Det har arrangerats aktiviteter på fritidsgården, tjej- och killgrupper där frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet har diskuterats, samt utbildningar om barnkonventionen och jämställdhet.
Bahman Pourjanaki kommer att berätta om arbetet utifrån sina egna erfarenheter.

16.30 Avslutning

För frågor om utbildningens innehåll och kontakt på plats i Jönköping:
Roh Petas, utvecklingsledare på MUCF
e-post: roh.petas@mucf.se
telefon: 070 566 2694

 

Nyhetsdatum: 

2018-08-16