Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) polisanmäler organisation för bidragsfusk

MUCF har i sin kontroll av organisationer som får bidrag upptäckt oegentligheter hos organisationen International World Youth Organisation (IWYO) som har rapporterat felaktig information om såväl personuppgifter som genomförda aktiviteter för att få bidrag.

MUCF har upptäckt att IWYO, som under flera år fått bidrag inom ramen för EU-programmet Erasmus+, har redovisat felaktiga uppgifter om såväl deltagare som genomförda aktiviteter. Det handlar till exempel om förfalskade namn, e-postadresser och födelsedatum. MUCF har stämt av organisationens uppgifter med Skatteverket, som har bekräftat att personnummer inte överensstämmer med de som finns registrerade i det svenska folkbokföringsregistret.

IWYO har bekräftat för MUCF att de har rapporterat in felaktiga uppgifter i sina slutrapporteringar.

– Vi ser mycket allvarligt på att en organisation missbrukar det förtroende som både statlig och internationell bidragsgivning bygger på. Det är ett brott att tillskansa sig medel på falska grunder och därför väljer vi att göra en polisanmälan, säger Lotta Persson, chefsjurist på MUCF.

Generaldirektör Lena Nyberg ser också mycket allvarligt på det inträffade.

– MUCF har sedan 2016 skärpt kontrollen av statlig och internationell bidragsgivning. Kontroll och uppföljning sker kontinuerligt. De flesta organisationerna sköter sig bra men det är oerhört viktigt att vi upptäcker om någon organisation lämnar in falska uppgifter för fusk ska aldrig löna sig. Förutom polisanmälan mot IWYO så kommer vi även att kräva återbetalning av hela bidraget för perioden 2014–2018, understryker Lena Nyberg.

MUCF:s kontroll gör att organisationer som får bidrag och inte uppfyller kraven för bidragsfinansiering kan nekas nya bidrag. De kan dessutom bli återbetalningsskyldiga för bidrag som de erhållit flera år tillbaka i tiden.

IWYO har erhållit cirka 15,5 miljoner SEK i bidrag för totalt trettio olika projekt under perioden 2014–2018 inom ramen för EU-programmet Erasmus+.

Nyhetsdatum: 

2019-02-19