Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kommenterar Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Det har idag kommit till vår kännedom att Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat föreningen Sveriges unga muslimers överklagande om statsbidrag för 2017.

- Vi kommer nu att analysera domen för att besluta vilka åtgärder vi ska vidta och om vi kommer att överklaga domen, säger Lotta Persson, chef för Avdelningen för stöd och samverkan på MUCF. 

Nyhetsdatum: 

2019-02-01