MUCF avslår Sveriges unga muslimers ansökan om statsbidrag

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har gjort en ny prövning av Sveriges unga muslimers (SUM) ansökan om statsbidrag för 2017. Myndigheten anser att organisationen inte har kunnat visa att dess verksamhet till alla delar uppfyller kravet på att respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbudet mot diskriminering. MUCF avslår därför SUM:s ansökan.

Ladda ner hela pressmeddelandet här:

http://mucf.se/sites/default/files/mucf_pressmeddelande_sum_beslut.pdf

 

Nyhetsdatum: 

2018-04-11