Pranvera Bahtiri: Jag får människor att känna förtroende för samhället igen

Förutom Diskrimineringsombudsmannen finns byråer mot diskriminering runt om i landet. MUCF stödjer 15 stycken. Pranvera Bahtiri är verksamhetsledare och jurist på Byrån mot diskriminering i Östergötland.

Porträtt på Pranvera, jurist på Byrån mot diskriminering i Östergötland

Byggnaden som lokalen ligger i är anonym. Knackar man på dörren avslöjas ett trevligt kontorslandskap. Personalen har egna rum så att de kan hjälpa personer som vill ha stöd i enskildhet. Det tar bara en kvart att ta sig hit med spårvagnen från Norrköpings central.

– Vi är en ideell organisation som jobbar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering genom att driva ärenden om diskriminering och arbeta förebyggande med information och utbildning, säger Pranvera Bahtiri.

Byrån har funnits sedan 1999. Vem som helst som blivit utsatt för något obehagligt och fel som diskriminering, rasism eller trakasserier eller som vill ha rådgivning är välkommen hit.

– Min uppgift är att utreda ärenden, göra rättsutredningar och försöka hitta lösningar till exempel genom förlikning och medling.

Ett ärende som hon har drivit gäller ett syskonpar från Syrien som nekades bostad med motiveringen att ”andra boenden inte ville bo med araber.” Byrån slog fast att det var diskriminering och ungdomarna fick en ekonomisk ersättning.

– De hade flytt från ett krig och sökt skydd här. Även om de blev utsatta för diskriminering i Sverige fanns en rättsstat. Lagen var på deras sida.

Byråns juridiska rådgivning gör det möjligt för personer eller aktörer som kanske inte vill anmäla ett ärende att få information om rättigheter och hur de kan agera i situationer där diskriminering kan förekomma. Det kan handla om att informera föräldrar om vilket stöd barn har rätt till i skolan, upplysa en anställd om arbetsgivares skyldigheter eller att tipsa kommuntjänstemän om metoder för att jobba mot diskriminering.

– Vi finns nära där det händer och har kunskap om vad som händer i en kommun i vardagen, säger Pranvera Bahtiri.

Fakta

Byrån mot diskriminering i Östergötland har sitt kontor i Norrköping. Vissa dagar finns de på plats i Skäggetorp och på Medborgarkontoret i Linköping. Förutom Pranvera Bahtiri har de ytterligare en verksamhetsledare och ett par anställda. De har också volontärer som de utbildar och praktikanter från högskolan som finns hos dem på heltid under en termin i taget. Volontärerna gör mycket utåtriktat arbete.

Totalt finns det sju diskrimineringsgrunder enligt lagen: etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och könsidentitet och könsuttryck.

Text och bild: Emma Welander