Praktikplats

Som praktikant på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får du arbetslivserfarenhet och god insyn i hur en myndighet fungerar. Praktikanter ingår i myndighetens verksamhet fullt ut och får ansvar och tydliga arbetsuppgifter.

Varierade arbetsuppgifter

Som praktikant på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får du träffa och arbeta med människor med olika erfarenhet och bakgrund. Arbetsuppgifterna kan variera väldigt mycket. Bland annat får praktikanterna förståelse för hur en myndighet fungerar, assistera i projektutveckling och bidragshantering samt arbeta aktivt med kommunikation och administration.

Villkor för praktik på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

  • Praktiken ingår i en kurs eller ett program inom samhällsvetenskap eller humaniora som ger akademiska poäng och sträcker sig över minst 4 månader eller
  • Praktiken sker inom ramen för så kallad Arbetspraktik. Då är kravet att man är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Finansiering

  • Lön utgår ej vid praktik på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
  • Praktikanten måste vara fullt försäkrad genom sin huvudman.

Intresseanmälan

  • E-posta ditt CV och personligt brev till registrator@mucf.se
  • Ange vilken tidsperiod praktiken avser och om du vill praktisera på en specifik avdelning eller med ett särskilt politikområde.

Då vi inte har möjlighet att ge personliga besked till alla sökande, tar vi endast kontakt med de som har kvalifikationer som motsvarar våra krav. Det gör vi inom en månad efter att intresseanmälan har kommit in.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar varje år emot praktikanter som under en termin praktiserar på någon av våra avdelningar. Hos oss får du arbetslivserfarenhet och kan ta del av vår kompetens om ungdomspolitik, civila samhället och internationella samarbeten. Praktikanter ingår i myndighetens verksamhet fullt ut och får ansvar och tydliga arbetsuppgifter.