Praktikplats

Som praktikant på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får du arbetslivserfarenhet och god insyn i hur en myndighet fungerar. Praktikanter ingår i myndighetens verksamhet fullt ut och får ansvar och tydliga arbetsuppgifter.

Varierade arbetsuppgifter

Som praktikant på MUCF får du träffa och arbeta med människor med olika erfarenhet och bakgrund. Arbetsuppgifterna kan variera väldigt mycket. Bland annat får praktikanterna förståelse för hur en myndighet fungerar, assistera i projektutveckling och bidragshantering samt arbeta aktivt med kommunikation och administration.

Intresseanmälan

Vi tar emot intresseanmälningar löpande. Välkommen med din anmälan!

Villkor för praktik på MUCF

  • Praktiken ingår i en kurs eller ett program inom samhällsvetenskap eller humaniora som ger akademiska poäng och sträcker sig över minst 4 månader eller
  • Praktiken sker inom ramen för så kallad Arbetspraktik. Då är kravet att man är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Finansiering

  • Lön utgår inte vid praktik på MUCF.
  • Praktikanten måste vara fullt försäkrad genom sin huvudman.