Praktikplats

Just nu är det inte möjligt att söka praktikplats.

Som praktikant på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får du arbetslivserfarenhet och god insyn i hur en myndighet fungerar. Praktikanter ingår i myndighetens verksamhet fullt ut och får ansvar och tydliga arbetsuppgifter.

Varierade arbetsuppgifter

Som praktikant på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får du träffa och arbeta med människor med olika erfarenhet och bakgrund. Arbetsuppgifterna kan variera väldigt mycket. Bland annat får praktikanterna förståelse för hur en myndighet fungerar, assistera i projektutveckling och bidragshantering samt arbeta aktivt med kommunikation och administration.

Villkor för praktik på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

  • Praktiken ingår i en kurs eller ett program inom samhällsvetenskap eller humaniora som ger akademiska poäng och sträcker sig över minst 4 månader eller
  • Praktiken sker inom ramen för så kallad Arbetspraktik. Då är kravet att man är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Finansiering

  • Lön utgår ej vid praktik på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
  • Praktikanten måste vara fullt försäkrad genom sin huvudman.