Poddar från Rikskonferensen

Lyssna på poddar med talare från MUCF:s rikskonferens 2016. Temat var "Så ger vi unga möjligheter".

MUCF:s rikskonferens 2016 äger rum den 29-30 november

MUCF:s rikskonferens 2016

Lyssna på fem poddsändningar där Johnny Lindqvist, kommunikationschef på MUCF, samtalar med föreläsare under MUCF:s rikskonferens 2016.

Temat för konferensen var "Så ger vi unga möjligheter".

Fotboll som metod för att stärka tjejer

Cecilia Andrén Nyström stärker tjejers rättigheter och möjligheter - en fotbollsträning i taget. Hon är grundare och vd för Futebol dá força. Cecilia är 25 år och har 10 års erfarenhet av att vara ledare. Idag finns Futebol dá força i Finland, Mocambique, Sverige och Zambia. Verksamheten har 5410 aktiva tjejer som tränas av 549 tränare.

Cecilia Andrén Nyström var en av huvudtalarna på MUCF:s rikskonferens 2016.

Våldsförebyggande arbete i Botkyrka

Mantha Kasagianni, socialsekreterare och föräldrastödssamordnare och Robin Glad, områdessekreterare, jobbar med ett särskilt fokus på våldsförebyggande i Botkyrka kommun. De utbildar personal, civilsamhället och föräldrar i Botkyrka. Målet är att jobba våldsförebyggande i alla skolor.

- Det är viktigt att alla blir aktiva åskådare, säger Mantha och Robin.

Ungas politiska intresse

Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet, diskuterar varför ungas deltagande i politiska föreningar och ungdomsförbund minskar. Och vad gör vi med alla unga som står standby? Erik Amnå var en av huvudtalarna på MUCF:s rikskonferens 2016.

Fritid för alla

Äldre ungdomar deltar mindre i föreningsliv och i de öppna verksamheterna. Vilka satsningar ska man då göra för att locka de äldre tonåringarna? Och varför kommer inte tjejer till de öppna verksamheterna - är lösningen att ha separatistisk verksamhet? Sociologen och genusvetaren Linda Lengheden har undersökt ungas livsstil. Hon medverkade i seminariet En fritid för alla - främjande faktorer i den öppna fritidsverksamheten.

Alla unga är hjältar 

Fares Hamed och Linda Skogsby gjorde succé på MUCF:s rikskonferens 2016. De lyckades bland annat med konststycket att få publiken (över 900 personer) att dansa "danceoke".

Linda Skogsby från Fryshuset är ansvarig för arbetsmarknads- och entreprenörsfrågor och utbildar unga inför Almedalsveckan. Fares Hamed från Changers Hub jobbar med ungdomskommunikation.
Här berättar de varför det är viktigt att förvänta sig en hjälte av alla unga.