Partsgemensamt forum för dialog

I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor sammankallar och administrerar forumet.

Färgglada spelpjäser

Nominera din organisation till Partsgemensamt forum 2019

Vi eftersträvar en bred och mångfaldig representation från hela det civila samhället. Riksorganisationer, paraplyorganisationer, rikstäckande nätverk, stiftelser med flera är välkomna att anmäla sitt intresse för att vara med i Partsgemensamt forum 2019. Organisationer som ingår i paraplyer eller liknande representeras i första hand av paraplyet, om detta ingår i Partsgemensamt forum. Politiska partier och ordenssällskap ingår inte i forumet.

Läs mer i informationsbladet Påverka politiken för det civila samhället.

Information om hur organisationerna och representanterna utses samt hur forumet arbetar finns i artikeln Så här arbetar Partsgemensamt forum.

Nominera senast 16 september 2018

Nominera din organisation till Partsgemensamt forum i detta nomineringsformulär.

Dialogen i fokus

Det är dialogen i sig som är syftet med forumet. Avsikten är att samtalen ska kunna bidra till att förbättra villkoren för civilsamhällets organisationer så att de kan:

 • göra människor delaktiga
 • agera röstbärare och opinionsbildande
 • vara organisatörer av verksamheter och på så sätt bidra till samhällsutvecklingen och välfärden.

Varje part – företrädarna för det civila samhället och regeringens företrädare – bidrar ömsesidigt till dagordningen och med underlag till samtalen.

Partsgemensamt forum 2018

Parterna träffas fem gånger per år. Information om mötenas teman och sammanfattningar av dialogen finns i artikeln Möten under 2018.

Det civila samhällets representanter;

 • Antirasistiska akademin
 • Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos), 5 platser
 • Ensamkommandes förbund
 • Forum - idéburna organisationer med social inriktning
 • FRII - Frivlligorganisationernas insamlingsråd
 • Funktionsrätt Sverige
 • Ideell kulturallians
 • KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor
 • LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
 • Mattecentrum
 • Riksidrottsförbundet
 • Riksorganisationen Give it forward
 • Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
 • Rom och Resande kvinnoforum
 • Sveriges Föreningar
 • Unionen

Reservplatser i följande ordning:

 • Coompanion Sverige
 • Muslimska fredsrörelsen: Svenska muslimer för Fred och Rättvisa 
 • Malmö Pride
 • Föreingen Tilia

Regeringskansliet

Företrädare för regeringen kommer från Kulturdepartementet och från de departement som ansvarar för de sakfrågor som diskuteras.

Information om hur organisationerna och representanterna utses samt hur forumet arbetar finns i artikeln Så här arbetar Partsgemensamt forum.

Summering av dialogerna

Varje år summeras samtalen i en årsskrift. De årliga sammanställningarna beskriver konkreta förslag på hur politiken kan vidareutvecklas för att förbättra det civila samhällets förutsättningar och villkor samt anger utmaningar på några viktiga områden.

Den senaste skriften beskriver konkreta förslag och utmaningar på dessa områden:

 • Civilsamhället och tilliten till demokratin
 • Civilsamhället och samhällsplanering, fördjupning
 • Civilsamhället och representativiteten
 • Civilsamhället och värdegrunden - demokratibegreppet

Läs mer om förslagen och utmaningarna i

Läs även skrifterna från tidigare års forum och vad som diskuterades då: