Partsgemensamt forum för dialog

I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor sammankallar och administrerar forumet.

Färgglada spelpjäser

Dialogen i fokus

Det är dialogen i sig som är syftet med forumet. Avsikten är att samtalen ska kunna bidra till att förbättra villkoren för civilsamhällets organisationer så att de kan:

  • göra människor delaktiga
  • agera röstbärare och opinionsbildande
  • vara organisatörer av verksamheter och på så sätt bidra till samhällsutvecklingen och välfärden.

Varje part – företrädarna för det civila samhället och regeringens företrädare – bidrar ömsesidigt till dagordningen och med underlag till samtalen.

I artikeln Så här arbetar Partsgemensamt forum finns information om hur organisationerna och representanterna utses.

Partsgemensamt forum 2017

Afrosvenskarnas Forum för rättvisa
Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos), 5 platser
Coompanion Sverige
Forum - idéburna organisationer med social inriktning
Handikappförbunden
Ideell kulturallians
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN)
LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
Mattecentrum
Passalen
Riksidrottsförbundet (RF)
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Riksorganisationen Give it forward
Svenskt friluftsliv
Sveriges ungdomsråd
Unionen

Reservplatser i följande ordning::
FRII
Nätverket – Idéburen sektor Skåne
Rom och Resande kvinnoforum

Information om hur organisationerna och representanterna utses samt hur forumet arbetar finns i artikeln Så här arbetar Partsgemensamt forum.

Summering av dialogerna

Varje år summeras samtalen i en årsskrift. De årliga sammanställningarna beskriver konkreta förslag på hur politiken kan vidareutvecklas för att förbättra det civila samhällets förutsättningar och villkor samt anger utmaningar på några viktiga områden.

Den senaste skriften beskriver konkreta förslag och utmaningar på dessa områden:

  • När det offentliga konkurrerar ut civilsamhället
  • Olika förutsättningar för olika typer av organisationer
  • Gemensamma verktyg i mötet med olika samhällsutmaningar i Sverige och globalt
  • Civilsamhället som demokratibärare i samhället.

Läs mer om konkreta förslag och utmaningar i

Läs även skrifterna från 2012, 2013 och 2014 års forum och vad som diskuterades då: