Överföring av uppgifter till jämställdhetsmyndigheten som inrättas

MUCF ska förbereda överföring av vissa uppgifter den 1 januari 2018 till den jämställdhetsmyndighet som inrättas samma dag.

Överföringen avser uppgifterna att fördela bidrag, dels enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt , dels enligt förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.