Öronmärkta pengar

Studien Öronmärkta pengar handlar om hur öronmärkta pengar påverkar förekomsten och värderingen av olika pengar vad gäller inriktningen och utvecklingen av ideella organisationer samt om relationerna till omvärlden och då särskilt till den offentliga sektorn.

Projektets titel, forskare och lärosäte

Öronmärkta pengar – uttryck, hantering och konsekvenser, Susanna Alexius och Ola Segnestam Larsson, Score vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Vad handlar forskningen om?

Studien handlar om hur jämställdhet framställs både som mål och medel i den svenska regionalpolitiken.

Vad är de viktigaste resultaten av forskningsprojektet?

Studien visar bland annat att öronmärkningen sker i en social kontext och i relation mellan finansiär och finansierad. Även att öronmärkning kan användas för att rättfärdiga och legitimera pengar och deras användning.

Studien Öronmärkta pengar – uttryck, hantering och konsekvenser