Öppna mötesplatser för unga

Kunskapsdag om forskning och utveckling av ungas öppna mötesplatser i Jönköpings län. Konferensen är fullbokad med 100 anmälda från hela länet.

Fritiden ger unga en mening

Öppen fritidsverksamhet har stor potential och kompetens att främja goda levnadsvillkor för unga.

Anpassa verksamheten

För att locka unga till verksamheterna behöver innehållet anpassas till ungas behov och intresse. Att unga känner sig inkluderade oavsett varifrån de kommer och vilka de är, är centralt för att unga ska vilja delta.

Med forskning och goda exempel vill vi skapa konstruktiva diskussioner och en gemensam ansats för det framtida utvecklingsarbetet i Jönköpings län.

Tid

21 mars 2017, klockan 9.00-16.00.

Plats

Caféscenen, kulturhuset Spira i Jönköping.

Arrangörer

Arrangörer är länets kommuner, Region Jönköpings län och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.