Öppen fritidsverksamhet och Europa/EU

Känner du till den europeiska ungdomspolitiken och alla spännande möjligheter som EU-samarbetet innebär för unga, ungdomsarbetare och ungdomsverksamheter?

Unga personer står i en grupp

Ta stöd i den europeiska ungdomspolitiken

Ungdomspolitik bedrivs på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. 
De europeiska strategier och rekommendationer som tas fram kan användas för att lyfta fram ungdomsfrågor och stärka den lokala ungdomspolitiken. De kan till exempel användas som inspiration i arbetet med lokala styrdokument som påverkar den öppna fritidsverksamheten.

EU:s ungdomsstrategi 2019–2027

Strategin handlar bland annat om att:

  • Uppmuntra ungas delaktighet i samhällslivet och demokratin 
  • Skapa kontakter mellan unga i och utanför EU
  • Stödja ungas egen makt genom att stimulera till nya idéer inom ungdomsverksamhet
  • Öka ungdomsverksamhetens kvalitet och erkännande

EU:s ungdomsstrategi, översikt (engelska)

EU:s ungdomsstrategi (engelska)

Film om EU:s ungdomsstrateg (engelska)

Europarådets rekommendation om ungdomsarbete

Europarådets ministerkommitté har tagit fram en rekommendation som uppmuntrar medlemsstaterna att utveckla ungdomspolitiken och praxis för ungdomsarbete. Den rekommenderar en rad åtgärder som stärker stödet till ungdomsarbete på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Ministerkommitténs rekommendation till medlemsstaterna om ungdomsarbete

Anja Olin Pape - föreläsning om ministerkommitténs rekommendation (svenska)

Stadga om lokalt ungdomsarbete

Med stöd i EU-programmet Erasmus + (Ung och Aktiv) samverkar 22 länder i Europa inom projektet Europe Goes Local (EGL). EGL verkar bland annat för att skapa långsiktigt samarbete gällande stöd till ”Youth work” (ungdomsarbete) på nationell, regional och lokal nivå. År 2019 lanserades dokumentet ”A European Charter on Local Youth Work”. Där beskrivs bland annat grundläggande principer och viktiga förutsättningar och förhållningssätt för ungdomsarbete.

Europe Goes Local, Charter om ungdomsarbete (engelska)

Möjligheter genom EU-program

EU-programmen kan ge fritidsledare möjlighet att öka sin egen kunskap eller uppmuntra unga att delta i utbyten, studiebesök eller volontärarbete. Organisationer, kommuner och andra aktörer kan dessutom få stöd för att bygga partnerskap, skapa erfarenhetsutbyten, utveckla metoder för ungdomsarbetet med mera.

Nedan kan du läsa mer om de två EU-program som är relevanta för öppen fritidsverksamhet. Du är även välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vilka möjligheter som finns..

Erasmus+ Ung och aktiv

Programmet ger möjlighet till volontärtjänst, utbyten, studiebesök och kompetensutveckling för unga och ungdomsarbetare. Det finns även möjlighet att få stöd för att utveckla strategiska samarbeten och nya verktyg och metoder. 

Erasmus+ Ung och aktiv

Europeiska Solidaritetskåren

Programmet ger unga 18–30 år möjlighet att vara volontärer, praktisera och jobba med solidaritetsprojekt mellan två och tolv månader - utomlands eller i sitt hemland. Organisationer kan även ta emot och sända volontärer till projekt där syftet med projektet är att stödja lokalsamhället. 

Europeiska Solidaritetskåren