Öppen fritid och Europa

Europarådets ministerkommitté har tagit fram en rekommendation om ungdomsarbete/fritidsledarskap som lyfter vikten av kortsiktiga och långsiktiga metoder för att höja statusen för ungdomsarbete på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

Ministerkommitténs rekommendation till medlemsstaterna om ungdomsarbete

EU har också antagit en ny ungdomsstrategi 2019-2027 som bland annat går ut på att uppmuntra ungas delaktighet i samhällslivet och demokratin, skapa kontakter mellan unga i och utanför EU samt stödja ungas egenmakt genom att stimulera till nya idéer inom ungdomsverksamhet och ge stöd till att öka ungdomsverksamhetens kvalitet och erkännande.

EU:s ungdomsstrategi

EU:s ungdomsstrategi, översikt

Film om EU:s ungdomsstrateg, youtube.com