Hoppa till huvudinnehåll
 

Regionträff: Kulturens betydelse för ungas hälsa

Datum/tid

Välkommen till MUCF:s Regionnätverk som den här dagen har temat ”Kulturens betydelse för ungas hälsa”.

Under dagen presenteras MUCF:s nya rapport om ungas psykiska hälsa. Vi lyfter regionala exempel på hur kultur används av regioner för att förbättra hälsan hos medborgarna. Vi får också inblick i hur civilsamhällets organisationer kan spela en viktig roll när de samverkar med regioner i den här frågan.

Under eftermiddagen får ni i en workshop utforska hur MUCF:s Samverkansmodell fungerar och hur den kan vara till stöd när ni vill utveckla er samverkan med civilsamhället.

Om rapporten Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva – En kartläggning om ungas psykiska hälsa

Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har kartlagt hur unga (13–25 år):

  • uppfattar psykiskt välbefinnande och vad de tycker främjar och stärker deras psykiska hälsa
  • uppfattar psykisk ohälsa, vad de ser som orsaker till psykisk ohälsa och vilka strategier de använder för att må bättre
  • när och var unga söker stöd, samt vilket stöd unga vill ha.

I undersökningen som ligger till grund till rapporten lyfter unga själva att kultur och friluftsliv är viktigt för deras välbefinnande, de lyfter också civilsamhällets organisationer som viktiga aktörer som offentlig sektor borde samordna sig mer med.

Program för dagen

Vi återkommer med fler detaljer kring programmet och talare.

Anmälan

Anmäl dig till Regionträffen den 26 september 2023 här.

Plats
World trade center Stockholm