Hoppa till huvudinnehåll
 

Nätverksträff - Hur skapar vi förutsättningar för inkludering i det lokala föreningslivet?

Datum/tid

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder i samverkan med Upplands-Bro kommun in till ett inspirationsseminarium om hur det offentliga kan stödja det lokala civilsamhället i arbetet med inkludering.  Seminariet riktar sig till kommuner och civilsamhällesorganisationer.

Inkludering är ett förändringsarbete som kräver både resurser och organisatoriska förutsättningar för att ge långsiktiga effekter. Under detta seminarium kommer vi att diskutera processer och förutsättningar som främjar respektive hindrar civilsamhällets arbete med inkludering.

Diskussionen kommer bland annat att handla om hur kommuner kan skapa goda förutsättningar för lokala civilsamhällesorganisationer och vad man bör tänka på för att inkluderingsarbetet ska bli hållbart. Det kommer också att handla om hur offentlig sektor kan samverka lokalt för att inkluderingsarbetet ska fungera i praktiken.

Under seminariet får deltagarna också ta del av Upplands-Bro kommuns arbete där man har tagit fram en handbok och ett arbetssätt för att stödja lokala civilsamhällesorganisationers arbete med inkludering. Här lyfter vi goda exempel och lär av varandra.

Vidare berättar MUCF om de bidrag vi delar ut för att stärka civilsamhället och öka inkluderingen i demokratin.

Vi hoppas att seminariet ska ge inspiration och insikter som kan bidra till en ökad dialog om hur vi tillsammans kan stärka demokratin och ge civilsamhällets organisationer de bästa möjliga förutsättningar.

MUCF har i uppdrag att öka kunskapen om de hinder som finns för underrepresenterade grupper att delta i det civila samhället. Mångfald är en av de viktiga principer som politiken för det civila samhället ska genomsyras av. Det ska finnas förutsättningar för en mångfald av aktörer att verka inom det civila samhället och att det civila samhället bör avspegla och omfatta människor från olika delar av befolkningen (Prop. 2009/10:55).

MUCF har tagit fram en inspirationsbroschyr tillsammans med civilsamhällesorganisationer, kommuner och kommunala bolag. Broschyren innehåller fakta, tips och exempel för civilsamhällesorganisationer som vill nå underrepresenterade grupper i sina verksamheter. Ladda ner broschyren.

Här hittar du mer information om MUCFs mångfaldsarbete i föreningslivet samt nätverket för civilsamhället och kommuner.

Här hittar du mer information om Upplands-Bro kommun arbete med inkludering.

Målgrupp: Kommuner och civilsamhällesorganisationer

Till anmälan

Mer information om programinnehåll, mm kommer senare.

MUCF:s kommun och civilsamhällesnätverk träffas ca tre gånger per år och riktar sig till lokala politiker, civilsamhällesorganisationer och tjänstepersoner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Mer information om nätverket hittar ni här.

Plats
Plats: Digitalt (länk skickas senast dagen innan)

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: