Hoppa till huvudinnehåll
 

Konferens: Trygga mötesplatser för unga HBTQI-personer

Datum/tid

Välkommen på digital konferens om unga hbtqi-personers fritid och trygga mötesplatser 20 december. Konferensen kommer att belysa några av de hinder som unga HBTQI-personer möter inom sin fritid, och hur olika offentliga aktörer och civilsamhället kan samverkan för att skapa bättre förutsättningar.

Det finns flera hinder för unga HBTQI-personer inom fritiden idag. Var fjärde ung hbtq-person har till exempel avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. MUCF driver ett nytt regeringsuppdrag för att stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla fysiska och digitala mötesplatser för unga hbtqi-personer. Genom uppdraget kommer myndigheten genomföra kompetenshöjande insatser på kommunal nivå.

Konferensens innehåll:
Konferensen är ett första steg för att kartlägga förutsättningar och behov runt om i landet. Samtal och inspiration mellan olika aktörer kommer att vara några av programpunkterna. Dagen kommer också att bjuda på ett par faktabaserade föreläsningar och vi kommer att få ta del av verksamhetsexempel från etablerade mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är beslutsfattare eller jobbar inom ungas fritid, inom det offentliga såväl som civilsamhället.

Program och anmälan:

Mer information om programmet och länk till anmälan kommer inom kort.

Plats
Digitalt