Hoppa till huvudinnehåll
 

Statistiker

Sista ansökningsdag:
Ort: Växjö

Statistiker/kvantitativ analytiker (VXO)

Vi söker en statistiker/kvantitativ analytiker till Avdelningen för utredning som ska arbeta med myndighetens utredningar inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. Inom båda politikområdena finns årligen återkommande rapporter och MUCF får även i uppdrag att genomföra särskilda utredningsuppdrag.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är statistikproduktion och dataanalys av såväl befintlig statistik som ny empiri inhämtad via enkätstudier. I utredningsarbetet medverkar du genom att bidra med statistiska analyser. Du tillgängliggör och sprider statistik via vår hemsida och statistikportal.

I anställningen ingår att i samarbete med kollegor utveckla myndighetens statistik och kvantitativa metoder samt ge stöd i dataanalysfrågor till olika delar av verksamheten.

Myndighetens har sitt kontor i Växjö. Det finns möjlighet att arbeta från Växjö eller Stockholm.