Hoppa till huvudinnehåll
 

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Sista ansökningsdag:
Ort: Växjö

Rapportskrivande handläggare

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att författa rapporter och samla in material om våra olika bidragsformer och handlägga slutrapporter från avslutade projekt och verksamheter. Effekt- och resultatmätning är en del av uppdraget samt att utveckla modeller för resultatmätning för att över tid kunna sammanställa och analysera effekter och resultat.

Arbetet innebär att planera och genomföra undersökningar och intervjuer av organisationer som fått bidrag, att analysera svaren från intervjuerna, att sammanställa och analysera befintlig statistik samt dra slutsatser utifrån denna. Omvärldsbevakning av relevant område samt remissvar är andra arbetsuppgifter som kan förekomma.

Arbetet sker i samarbete med kollegor på avdelningen och med stöd från övriga funktioner på myndigheten. Den organisatoriska tillhörigheten är på avdelningen för statsbidrag.

Rollen innebär ett självständigt arbete och utveckling av ett eget arbetssätt med effekter och resultat som ska kunna följas över tid. Vid behov kan det även vara aktuellt att medverka i avdelningens ordinarie handläggning av bidragsansökningar. Resor inom Sverige kan förekomma i tjänsten.

Myndighetens kontor ligger i Växjö men det kan finnas möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: