Hoppa till huvudinnehåll
 

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Sista ansökningsdag:
Ort: Växjö

Internationell handläggare - tidsbegränsad anställning

De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar handläggning av bidragsansökningar och redovisningar från organisationer och kommuner inom ramen för EU-programmen Erasmus+ Ungdom samt Europeiska Solidaritetskåren. Handläggningen sker i samarbete med kollegor på avdelningen. I arbetet ingår att ha kontakter per telefon och mail med ansökare och aktörer som är intresserade av våra bidrag samt att göra projektbesök hos redan beviljade projekt. Handläggaren kommer också att medverka i informationsspridning och erfarenhetsutbyten, samt i avdelningens utvecklings-, uppföljnings-, analys-, och rapporteringsarbete. Även arbete inom ramen för något av avdelningens andra uppdrag kan bli aktuellt. Omvärldsbevakning av relevant område samt remissvar är andra arbetsuppgifter som kan förekomma. Resor förekommer, både i Sverige och inom EU. Delar av anställningen kan komma att bestå av administrativt stöd till avdelningen.

MUCF tror på ett fortsatt framtida flexibelt arbetssätt med möjlighet att delvis arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Myndighetens kontor är beläget i Växjö och närvaro på kontoret kommer att krävas och bestäms i samråd med ansvarig chef.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: