Hoppa till huvudinnehåll
 

Controller

Sista ansökningsdag:
Ort: Ospecificerad kommun (Sverige)

Ekonom

Anställningen som ekonom omfattar hela ekonomiprocessen och det är därför viktigt att du har ett helhetsperspektiv men också ett öga för detaljer och att du kan balansera mellan dessa. Anställningen innehåller både strategiska och operativa delar. Du får en varierad, självständig och utvecklande roll där det finns goda möjligheter att påverka ekonomifunktionens arbete. Du kommer också att ha goda möjligheter att arbeta med utvecklingen av uppföljningsprocessen och ekonomiadministrativa rutiner.

Tillsammans med myndighetens chefer och andra medarbetare med budgetansvar tar du fram underlag för budget och gör kontinuerliga uppföljningar. En viktig del i det strategiska arbetet är att ansvara för ekonomiska utredningar, analyser och prognoser där du är drivande och proaktiv i din roll. Du är också ansvarig för årsredovisningens finansiella delar.

Du arbetar med myndighetens redovisning och bokföring i vårt ekonomisystem. Du tar fram rapporter om det ekonomiska resultatet och gör analyser kring resultat och bokslut. Du arbetar vidare med avstämningar, felsökningar och kontroller. I din roll ingår också att följa upp nationella och internationella projekt, rekvirera medel till de uppdrag myndigheten får från regeringen eller EU- kommissionen och ta fram ekonomiska underlag inför rapportering av olika regeringsuppdrag.

MUCF är helkund hos Statens servicecenter och du är myndighetens kontaktperson. Statens servicecenter sköter ekonomiska avstämningar, upprättande av bokslut och rapporteringar till statsredovisningssystemet Hermes. Du behöver lägga stor vikt vid att säkerställa och kvalitetssäkra mot olika underlag så att slutprodukter blir korrekta. Det innebär att du arbetar i flera av de system som Statens servicecenter tillhandahåller såsom Agresso och Visma Proceedo.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: