Hoppa till huvudinnehåll
 

FAQ - Vanliga frågor och svar

Vad är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är en expertmyndighet i frågor som rör ungas levnadsvillkor i Sverige. Vi stödjer också regeringen i arbetet med frågor som rör det civila samhället.  Vi delar ut pengar bland annat till ungdomsorganisationer och integrations-, jämställdhets- och folkrörelseprojekt. Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering.

Om oss

Vad är civila samhället?

Det civila samhället är ett begrepp som används för att beskriva alla typer av sammanslutningar av människor som inte utgörs av staten, marknaden eller av enskilda hushåll. Man kan också tala om den ideella sektorn, alltså när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.

Vad är politiken för det civila samhället?

Målet med politiken för det civila samhället är att förbättra ideella organisationers villkor så att de i ännu högre grad än idag kan engagera medborgare och spela en roll i demokratin.

Politiken för det civila samhället

Vad är ungdomspolitik?

Målet för Sveriges ungdomspolitik är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Den nationella ungdomspolitiken bestäms av regering och riksdag.

Ungdomspolitik - I Sverige och internationellt

Vilka bidrag delar ni ut?

Våra bidrag kan sökas för projekt och till organisationers ordinarie verksamhet.

Vi fördelar bidrag till:

  • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer.
  • internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.
  • projekt som till exempel handlar om att främja ungas självständiga organisering och inflytande i samhället. Det kan också handa om att motverka rasism eller liknande former av intolerans eller att stärka demokratin.

Bidrag

Kan man se vilka som har fått bidrag från er?

Ja, i vår bidragsdatabas kan du söka på organisationsnamn, bidragsform, belopp och ort med mera.

Vi har fått bidrag

Vilka målgrupper har ni?

Vi vänder oss till ungdomsledare, politiker och tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor och inom det civila samhället. Vi riktar oss också direkt till ungdomar, bland annat i vårt arbete med internationella ungdomsprogram. Ytterligare målgrupper är olika ideella organisationer som söker bidrag från oss som till exempel ungdomsorganisationer och hbtq-organisationer.

Vad har ni för adress och öppettider?

Kontakt

Hur är MUCF organiserad?

Arbetet på myndigheten leds av generaldirektör Lena Nyberg. Verksamheten är uppdelad i: avdelningen för kunskapsstöd, avdelningen för statsbidrag, avdelningen för utredning, avdelningen för internationellt samarbete samt HR-stöd, verksamhetsstöd och GD-stab. Hela myndigheten lyder under Kulturdepartementet.

Kan man bli medlem i MUCF?

Nej, man kan inte bli medlem i MUCF. Vi är inte en förening utan en myndighet. Men om du är medlem i en förening som söker bidrag så kan du vända dig till oss.

Ger ni ut några böcker?

Ja. Alla våra skrifter och rapporter finns att ladda ned och läsa på vår webbplats.

Publikationer

Vad har ni för konferenser och seminarier?

Information om våra seminarier och konferenser publicerar vi på vår webbplats.

Utbildningar och konferenser

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: