Om förintelsen på webben

Svenska kommittén mot antisemitism ville föra vidare överlevandes berättelser från Förintelsen på ett nytt sätt och skapade därför ett interaktivt utbildningsmaterial på webben. Här kan elever lära sig om livet före, under och efter Förintelsen genom att lyssna på filmade vittnesmål, läsa fördjupande texter och göra interaktiva övningar.

Jakob Ringart som överlevde Förintelsen med elever från Carlforsska gymnasiet i Västerås och Lindeskolan i Lindesberg.

– Materialet är tänkt för högstadie- och gymnasieelever, säger projektledaren Lena Jersenius. Vi har valt ut vittnesmål från personer som är födda i olika områden i Europa och som har olika berättelser både från livet i getton och i läger. Alla vittnesmål är av personer som bor i Sverige. Vad är en människa? som projektet heter är verkligen ambitiöst. Än så länge är endast en filmad berättelse med tillhörande material klar och det tog cirka ett och ett halvt år att göra. Under hösten kommer ytterligare berättelser att publiceras. Tanken är att det ska bli fem filmade vittnesmål när allt är klart. Till varje vittnesmål kommer det att finnas texter som beskriver villkoren för den judiska och den icke-judiska befolkningen, allmänna texter om Förintelsen, en tidslinje med händelser både ute i Europa och i Sverige samt pedagogiska övningar. Allt material är faktagranskat av historiker. – De reflekterande övningarna handlar också om elevernas vardag idag. De får till exempel fundera omkring sitt eget ansvar och vad de kan göra ifall det finns elever som ofta går ensamma i korridorerna. Tanken är att materialet inte bara ska handla om historia utan att man även ska kunna lära sig av det här och nu.

Internationella perspektiv berikar

Alla filmer och texter ska översättas till ungerska, polska, rumänska och engelska i och med att internationella partners ingår i projektet. – Vi jobbar nu med Ungern, Polen och Rumänien och vi har haft ett partnermöte här i Sverige och även varit i Rumänien där vi har testat materialet på lärare, säger Lena Jersenius. Vi har fått andra och nya tankar och insikter om Förintelsen i och med att vi arbetar med partners från andra länder och det har verkligen berikat projektet. Utbildningsmaterialet har varit tillgängligt i cirka två år och är numera gratis. För att kunna använda det måste man få en licens och logga in med lösenord. Hittills har 300 skolor fått licens. – Våra utvärderingar visar att majoriteten av de lärare som har använt materialet tycker att det är mycket bra, säger Lena Jersenius. En del har tyckt att materialet nästan är för omfattande medan andra tyckt att just det gör att de kan välja ut det som är mest intressant för eleverna. – Vi har också fått positiva omdömen för att vi använt oss av interaktiv teknik, men också negativa omdömen för att inte alla elever har tillgång till egna datorer i alla skolor.

Pengar från Europa för medborgarna

För att kunna genomföra projektet sökte Svenska kommittén mot antisemitism pengar från EU-programmet Europa för medborgarna inom det delprogram som heter Aktivt europeiskt ihågkommande. Ungdomsstyrelsen ger råd i praktiska frågor omkring ansökan men den handläggs av det centrala programkontoret i Bryssel (EACEA). Att söka projektbidrag kan kanske, framförallt för nybörjare, upplevas som att ta sig igenom en svårforcerad djungel med nya termer och begrepp som är svåra att förstå. Men Lena Jersenius tycker inte att det var särskilt svårt att söka bidraget. – Det var varken särskilt lätt eller krångligt, säger hon. Det gäller att svara noggrant på frågorna i ansökan. Och att läsa igenom de krav och villkor som ställs på organisationen och projektet och vara noga med att uppfylla dem. – Det som kan vara krångligt däremot är att förstå ekonomiska termer som det frågas efter. Då är det bra att det finns handläggare här i Sverige som man kan få råd av. Första gången vi sökte bidrag tog vi hjälp av personer som sökt bidrag tidigare men andra gången klarade vi oss själva.

Text: Anette Persson

Artikeln är skriven 2013

inloggning

Om du vill få inloggningsuppgifter till webben kan du skicka ett mejl till info@skma.se Svenska kommittén mot antisemitisms webbplats, öppnas i ett nytt fönster