Ökar förståelse för olika kulturer och sociala mönster

Det grundläggande temat är integration av ungdomar i olika former av utanförskap.

Tre personer med hjälm står bredvid varandra

Projekten syftar till att öka förståelse för olika kulturer och sociala mönster. Volontärerna arbetar i projekt som vi utformar tillsammans på olika mötesplatser för unga i Sundsvalls kommun så som fritidsgårdar, musikhus eller mötesplatser för äldre ungdomar.

Volontärens arbetsuppgifter

De allra flesta volontärer arbetar självständigt med egna projekt. De arrangerar till exempel musiktävlingar och konstutställningar, skapar bibliotekshyllor, tidningar, magasin, film- och demokratiprojekt.

Deras egna projekt kan också ha som syfte att uppmuntra ungdomar till att bilda föreningar eller att skapa utrymme för internationella möten.

Därför tar vi emot volontärer

EVS-projektet har ökat vår kunskap om arbete med unga och hur vårt arbete kan utföras på andra sätt än det som vi anser är det traditionella och väl inarbetade arbetssättet.

Vi uppmuntras till att tänka bredare, tänka annorlunda och tänka europeiskt! Volontärerna hjälper andra unga at bli mer motiverade och att bemöta varandra bättre.

Mer information

Ung i Sundsvall

Volontärer från Europa som är i Sundsvall

Du som vill åka som volontär från Sundsvall

Kontakt

Elisabeth Orre, Sundsvalls kommun

elisabeth.orre@sundsvall.se

060-19 17 92