Hoppa till huvudinnehåll
 

Nya rekommendationer sedan 29 september

Både Regeringen och Folkhälsomyndigheten har bedömt att pandemin har utvecklas i rätt riktning, vilket har gjort att fler restriktioner har kunnat lättas och tas bort. Den 29 september infördes steg 4 i regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas.

Vad gäller från och med 29 september?

Flera restriktioner har tagits bort som infördes med anledning av pandemin. Bland annat:

  • Deltagartaken för privata sammankomster i hyrda lokaler samt deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • De kvarvarande restriktionerna som finns på serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en sida om vad som gäller för verksamheter och organisationer efter 29 september. 

Vad gäller för verksamhetsutövare?

Verksamhetsutövare och arrangörer behöver inte, enligt förordningen i nuvarande läge, vidta några särskilda åtgärder för att undvika trängsel eller utforma lokaler för att kunder och besökare ska kunna hålla ett bestämt avstånd till varandra. Ur smittskyddssynpunkt kan verksamheten bedrivas som vanligt. Om smittläget ändras kan Folkhälsomyndigheten komma att införa nya föreskrifter med smittskyddsåtgärder som verksamheten behöver förhålla sig till.

Verksamhetsutövare kan fortfarande verka för att minska smittspridningen genom att vidta åtgärder anpassade utifrån sin verksamhets egna förutsättningar.

Besök Länsstyrelsens webbplats för mer information om vad som gäller enligt covid-19-lagen för dig som verksamhetsutövare.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en uppdaterat tillsynsvägledning för verksamheter med vad som gäller från och med den 29 september 2021.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

MUCF:s arbete med anledning av coronavirusets spridning

Vad innebär MUCF:s regeringsuppdrag med anledning av coronavirusets spridning? (uppdaterad 2021-02-17) 
MUCF fick, med anledning av coronavirusets spridning, under våren 2020 i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället. Detta uppdrag har förlängts och fortgår under 2021.

Det kan till exempel handla om information om hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

Hur påverkas MUCF:s program Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren av coronaviruset? (uppdaterad 2020-05-25) På grund av coronavirusets spridning är det just nu mycket svårt att genomföra internationella utbyten och samarbeten. Vi har sammanställt hur eu-programmen påverkas och råd till organisationer som genomför eller planerar att genomföra internationella projekt.

Hur har MUCF ställt om verksamheten och anpassat för digitala möten? (uppdaterad 2021-02-17 
MUCF har under 2020 arbetat fram olika digitala lösningar för konferenser, workshops och andra möten. Vi arbetar vidare med digitala arrangemang under 2021.

Ge exempel på myndighetsnätverk MUCF är med i? (uppdaterad 2021-02-17)]

  • Nätverk för bidragsgivande myndigheter. MUCF ingår i ett nätverk för bidragsgivande myndigheter. Nätverkets syfte är bland annat att ha dialog och samverka kring frågor gällande de bidrag som myndigheterna fördelar. I rådande situation med coronaviruset är nätverket och dialogen extra viktig; för att samarbeta, utbyta information och dela erfarenheter kring de utmaningar som civilsamhället står inför. För mer information om nätverket för bidragsgivande myndigheter, kontakta handläggare Anna Löving, anna.loving@mucf.se
  • Nätverk för civilsamhällesfrågor. MUCF har ett myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor och har en kontinuerlig dialog med myndigheterna i nätverket. I rådande situation med coronaviruset är nätverket och dialogen extra viktig; för att samarbeta, utbyta information och dela erfarenheter kring de utmaningar som civilsamhället står inför. För mer information om myndighetsnätverket, kontakta utvecklingsledare Jorge María Londoño, jorge.maria.londono@mucf.se.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: