Nya möjligheter för unga som varken arbetar eller studerar

Power NAP-Mobility i Östersund handlar om att skapa nya möjligheter för unga som varken studerar eller arbetar.

Ungdomar sitter i grupp och pratar med varandra

Projektet inom Europeisk volontärtjänst, EVS, bidrar till att ge dessa unga möjlighet till en social fritid och att inspirera och informera unga om möjligheter i Europa.

Våra två volontärer arbetar med att göra ungdomar 16-25 år i Östersund delaktiga. De skapar sociala fritidsaktiviteter utifrån ungas intressen och stöttar unga att delta.

De skapar material och aktiviteter för att inspirera till mobilitet och de arbetar självständigt med egna projekt utifrån deras egna intressen.

Volontärerna ger oss perspektiv

Volontärerna har stort utrymme att bidra med sin kunskap, intresse och idéer. Det ger oss perspektiv, hjälper oss att utveckla verksamheten och bidrar till att vi hela tiden får in ny energi i arbetsgruppen.

Volontärerna blir förebilder och inspirerar bara genom att möta våra unga varje dag.

Mer information

Volontärer vidgar vyer

Om Navigatorscentrum på Östersunds kommuns webbplats

Facebooksida Navigatorscentrum

Kontakt

Liv Robén, Navigatorcentrum, Östersunds Kommun, navigatorcentrum@ostersund.se