Ny programperiod för EU-programmen (2021-2027)

Vid årsskiftet 2021 gick EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren in i en ny sjuårig programperiod (2021–2027). Den nya programperioden erbjuder fler och mer flexibla möjligheter för små och stora verksamheter att engagera sig i internationella ungdomsprojekt.  

Här kan du läsa mer om vad som gäller för den nya programperioden. Vi uppdaterar sidan allt eftersom vi får information från EU-kommissionen.

Programguider 2021

Programguiderna för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är viktiga verktyg för att förstå vad programmen handlar om. Guiderna förser deltagande organisationer och individer med en omfattande beskrivning av möjligheterna som finns inom respektive program. 

Erasmus+ 

Programguiden för Erasmus+ 2021 finns att ta del av på engelska på EU-kommissionens webbplats. Svensk översättning kommer inom kort.  

Erasmus+ - Programme guide 2021

Europeiska solidaritetskåren

Programguiden för Europeiska solidaritetskåren finns att ta del av på engelska på EU-kommissionens webbplats. Svensk översättning kommer inom kort.

European Solidarity Corps - Guide 2021

Ansökningstider 2021

Erasmus+ Ungdom

 • Från och med den 31 mars går det att ansöka om projekt till Erasmus+ Mobilitet (KA1), programområdena Ungdomsutbyten, Kompetensutveckling för personer som arbetar med unga samt Aktiviteter för att öka ungas delaktighet.
  11 maj 2021 är sista ansökningsdag.
 • Från och med den 8 april går det att ansöka om projekt till Erasmus+ Partnerskap för samarbete (KA2), programområdena Partnerskap och Småskaliga partnerskap. 
  20 maj 2021 är sista ansökningsdag.

Europeiska solidaritetskåren

 • Från och med den 15 april går det att ansöka om Volontärprojekt och Solidaritetsprojekt.
  28 maj är sista ansökningsdag för volontärprojekt som startar 1 september - 31 december 2021 och för solidaritetsprojekt som startar 15 augusti - 31 december 2021. 
 • Från och med den 15 april går det även att ansöka om Quality Label. OBS! För att kunna ansöka om volontärprojekt måste organisationen först ha skickat in en ansökan om Quality Label. Ansökan behöver inte vara beviljad, men den måste ha inkommit till MUCF.   

Ansökan 

Ansökan till ett eller flera områden inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren görs via den centrala portalen EESCP.

Open calls for Erasmus+ and European Solidarity Corps

Ansökningar inkomna från svenska organisationer handläggs av MUCF. 

Ansökan ackreditering Erasmus+

En nyhet för den nya programperioden är att organisationer kan ansöka om en så kallad Erasmus+ ackreditering som möjliggör ett mer strategiskt och långsiktigt engagemang i programmet. Beviljad ackreditering gäller för hela programperioden och förenklar processen avsevärt vid nya projektansökningar. 

Ansökan kan ske löpande och är öppen i denna version till och med 31 december 2021. 

Ackreditering inom Erasmus+ Ungdom

Ansökan Quality Label Europeiska solidaritetskåren

För att en organisation ska kunna sända eller ta emot volontärer inom den nya programperioden krävs det att din organisation beviljas en Quality Label som gäller 2021–2027. Även organisationer som har haft en EVS-ackreditering eller Quality Label för programperioden 2014–2020 behöver alltså ansöka om en ny.

Ansökan kan ske löpande och är öppen till och med 31 december 2021. OBS! För att kunna ansöka om volontärprojekt måste organisationen först ha skickat in en ansökan om Quality Label. Ansökan behöver inte vara beviljad, men den måste ha inkommit till MUCF.  

Quality Label Application form

Informations- och utbildningstillfällen 

Under 2021 kommer MUCF att erbjuda ett flertal informations- och utbildningstillfällen som riktar sig till såväl nya som mer erfarna inom Erasmus+ och/eller Europeiska solidaritetskåren. 
Vårterminens tillfällen finns i MUCF:s kalender. Inom kort kommer det även att vara möjligt att anmäla sig. 

MUCF – kalendarium 

Prioriteringar

Inkludering, hållbarhet, digitalisering och delaktighet i det demokratiska livet är prioriteringar i den nya programperioden.  

 • Inkludering. Programmen lägger fortsatt stor vikt vid att alla unga ska få möjlighet att delta oavsett förutsättningar. Det ska därför bli enklare för nya aktörer och små organisationer att delta i programmen. 
 • Hållbarhet. Målet för programperioden är att öka den hållbara internationaliseringen. En metod är till exempel att minska koldioxidavtrycken för utlandsresor genom att prioritera miljövänliga sätt att resa och genom att kompensera flygutsläpp. Genomförandet av miljö- och klimatprojekt är också något som lyfts fram i förslaget. 
 • Digitalisering. Programperioden utnyttjar möjligheterna som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet. Vid sidan av den fysiska rörligheten, introduceras även det virtuella lärandet som ett komplement till utlandsresorna. 
 • Delaktighet i det demokratiska livet. Programmen främjar till stärkt europeisk identitet. Ett av målen är att adressera den generellt låga kunskapen om europeiska frågor. Projekt som erbjuder möjligheter för fler att leva ett demokratiskt liv genom formellt och icke-formellt lärande prioriteras. 

Programmen ska även bidra till Agenda 2030 och då särskilt mål fyra; att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Nyheter och förändringar 

Erasmus+

Programmet omfattar även fortsättningsvis alla utbildningssektorer, ungdomsområdet och idrottssektorn. Strukturen förblir ungefär densamma men för ungdomsdelen innebär det vissa justeringar i programområdena och dess projektformer.  

 • Mobilitet (Key Action 1, Learning mobility of individuals). Ungdomsutbyten (Mobility projects for young people) och Kompetensutveckling för personer som arbetar med unga (Mobility projects for youth workers) ligger kvar inom programområdet. Ny projektform inom programområdet är Projekt för att öka ungas delaktighet (Youth participation activities). Inom den här projektformen ska projekten drivas av unga själva. 
 • Partnerskap för samarbete (Key Action 2, Partnerships for cooperation). Programområdet har bytt namn och projektformerna har en något annan inriktning för att inkludera fler organisationer. För ungdomsdelen innefattar området projektformerna Partnerskap (Cooperation partnerships) och Småskaliga partnerskap (Small-scale partnerships). 
 • Stöd för policyförändring (Key Action 3, Support for policy reform). MUCF kommer inte att ha några medel att fördela inom det här programområdet. Projektformen Ungdomsdialog som har ingått i Key Action 3 ingår numera i Key Action 1 och projektformen Projekt för att öka ungas delaktighet.

Mer detaljerad information om programdelarna, dess olika projektformer samt svenska benämningar kommer allt eftersom vi får information från EU-kommissionen.

Europeiska solidaritetskåren

Eftersom Europeiska solidaritetskåren är ett relativt nytt program (2018) kommer stora delar av programmets befintliga innehåll att behållas, bortsett från några förändringar och nyheter.

 • Programområdena Volontärprojekt och Solidaritetsprojekt ligger kvar inom programmet. 
 • Programområdet Projekt för praktikplatser och jobb utgår.
 • Området "Humanitarian Aid strand" tillkommer och erbjuder människor mellan 18 och 35 år möjligheter att verka som volontärer utanför Europas gränser. Programområdet kommer att administreras och handläggas av Centrala programkontoret i Bryssel (EACEA).  

Den stora förändringen inom programmet gäller framför allt för dem som har en EVS-ackreditering eller en Quality Label inom ramen för programperioden 2014–2020. Med den nya programperioden kommer dessa organisationer att behöva ansöka om en ny Quality Label. 

Projekt som beviljats programperioden 2014–2020 

Verksamheter som har ansökt och beviljats projektmedel inom programperioden 2014–2020 ska förhålla sig till de regler och avtal som tillhör det ansökningsår som projektet är kopplat till. 
Redovisning av projekt som ansökts och beviljats inom ramen för 2020 års ansökningsrundor eller tidigare, redovisas alltså även fortsättningsvis i Mobility Tool. 
För projekt som beviljats inom den nya programperioden kommet ett nytt slutrapporteringssystem. 

Mer information

Mer information om den nya programperioden och vad den innebär för Erasmus+ (ungdomssektorn) och Europeiska solidaritetskåren kommer allteftersom vi får information och riktlinjer från EU-kommissionen.

Information om vad den nya programperioden innebär för utbildningssektorn finns att läsa på Universitets- och högskolerådets webbplats. 

Universitets- och högskolerådet (utbyten.se)

Information och Erasmus+ Idrottssektorn finns att läsa på Riksidrottsförbundets webbplats. 

Riksidrottsförbundet