Nationella ungdomsenkäten – hur är det att vara ung idag?

En stor del av den statistik som myndigheten redovisar om ungas levnadsvillkor kommer från den nationella ungdomsenkäten, som genomfördes under våren 2018. Här svarar unga själva på frågor om vad de gör på fritiden, hur det är i skolan och hur de upplever olika delar av sitt liv.

Undersökningen riktar sig till unga mellan 16 och 25 år. Den görs vart tredje år och är en del av det ungdomspolitiska uppföljningssystemet. I undersökningen som genomfördes 2018 skickades enkäten till 5 000 unga som tillsammans representerar unga i Sverige i åldersgruppen 16-25 år. Det var 46 procent som svarade.

Om du vill veta vad vi frågar om, så kan du ladda ner hela Ungdomsenkäten 2018.

Svaren används för att kunna beskriva för politiker, andra beslutsfattare och tjänstemän hur unga har det idag och hur de kan få det bättre.

Några  av frågorna har varit med i undersökningen under många år och andra är nya för i år. På webbportalen Ungidag.se kan du se resultatet från tidigare undersökningar för några av frågorna. Ett exempel är hur stor andel av ungdomarna som är intresserade av samhällsfrågor.