Nationella ungdomsenkäten 2018 – Hur är det att vara ung idag?

Just nu har 7000 ungdomar fått hem en enkät från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den innehåller frågor om vad unga gör på fritiden, hur det är i skolan och hur unga upplever olika delar av sitt liv.

Undersökningen riktar sig till unga mellan 16 och 25 år. Den görs  vart tredje år och är förstås frivillig att besvara. Alla svar är anonyma.

Om du vill veta vad vi frågar om, så kan du ladda ner hela Ungdomsenkäten 2018.

Svaren används för att kunna beskriva för politiker, andra beslutsfattare och tjänstemän hur unga har det idag och hur de kan få det bättre. Enkäten utgör en del av det ungdomspolitiska uppföljningssystemet.

Några  av frågorna har varit med i undersökningen under många år och andra är nya för i år. På webbportalen Ungidag.se kan du se resultatet från tidigare undersökningar för några av frågorna. Ett exempel är hur stor andel av ungdomarna som är intresserade av samhällsfrågor