Nationella minoriteters rättigheter och föreningens möjligheter

Utbildning till romska föreningar om samråd, inflytande, föreningsteknik, stadgar, årsmöte och samarbete med mera.

Välkomna till en utbildning om lagen om nationella minoriteter och hur man arbetar i en förening.

Tid: Lördag 21 oktober kl. 10.00–17.00
Plats: Hotel C Stockholm, Vasaplan 4 (intill Arlanda Express, Cityterminalen och flygbussarna)

Målgrupp

Romska föreningar eller ni som håller på att bilda en romsk förening.

Arrangörer

Dagen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelsen i Stockholm, organisationerna É Romani Glinda och Trajosko Drom.

Anmälan

Anmäl dig senast söndag 1 oktober.
Om ni är flera från samma förening som deltar vill vi att ni anmäler personer i olika åldrar och av olika kön. Max 4 personer/förening.