Myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samordnar ett myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor.

Syftet med myndighetsnätverket är att utbyta kunskap och utveckla myndigheternas arbete inom politiken för det civila samhället.

Målet är att ge myndigheterna god kunskap om det civila samhället och att stärka myndigheternas förutsättningar att samverka med organisationer i frågor där civilsamhället berörs eller där deras engagemang och expertis kan tas till vara.

I nätverket ingår 25 myndigheter - däribland Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för delaktighet samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Broschyren Vem gör vad?

I broschyren Vem gör vad? beskriver vi hur några av myndigheterna arbetar och samverkar med det civila samhällets organisationer. Den kan hjälpa dig att hitta rätt bland myndigheterna vare sig du själv arbetar på myndighet, i kommun eller är aktiv i en ideell organisation och behöver samverka med en myndighet eller söka bidrag till någon verksamhet.

Broschyren Vem gör vad?